MŪZIKAS SKOLA
Raiņa iela 4, Līvāni, Līvānu nov.

9. Jaunā konservatīvā partija

: 16

: 12

: 4

4. Dainis Skrūzmanis 10 2
1. Eva Mārtuža 2 0
2. Aigars Zīmelis 1 1
9. Santa Cabule 1 1
5. Raitis Bukovskis 0 1
6. Jānis Mārtužs 1 2
10. Vineta Kiršteine 1 2
12. Ivars Jasmanis 1 2
3. Inga Čekša-Ratniece 0 2
7. Īra Alksne 0 2
8. Darja Orele 0 2
11. Indra Ozoliņa 0 2
.

.