CIBLAS NOVADA ADMINISTRATĪVAIS CENTRS
"Domes Nams", Blonti, Blontu pag., Ciblas nov.

9. Jaunā konservatīvā partija

: 1

: 0

: 1

1. Eva Mārtuža 0 0
2. Aigars Zīmelis 0 0
3. Inga Čekša-Ratniece 0 0
4. Dainis Skrūzmanis 0 0
5. Raitis Bukovskis 0 0
6. Jānis Mārtužs 0 0
7. Īra Alksne 0 0
8. Darja Orele 0 0
9. Santa Cabule 0 0
10. Vineta Kiršteine 0 0
11. Indra Ozoliņa 0 0
12. Ivars Jasmanis 0 0
.

.