BRANKU PAKALPOJUMA CENTRS
Parka iela 4, Brankas, Cenu pag., Ozolnieku nov.

9. Jaunā konservatīvā partija

: 4

: 1

: 3

1. Jānis Tomels 1 0
2. Agris Zvaigzneskalns 1 0
3. Juris Tolpežņikovs 1 0
9. Gundega Jēkabsone 1 0
5. Jānis Brokāns 0 0
6. Dmitrijs Nikolajevs 0 0
7. Zigurds Kalējs 0 0
10. Pēteris Krampītis 0 0
4. Dainis Rozenfelds 0 1
8. Romeks Fabjančiks 0 1
11. Elīna Spiča 0 1
12. Oskars Apaļais 0 1
13. Normunds Eihentāls 0 1
14. Normunds Janelsiņš 0 1
.

.