VIŠĶU PAGASTA PĀRVALDE
Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov.

9. Jaunā konservatīvā partija

: 9

: 6

: 3

1. Eva Mārtuža 4 0
4. Dainis Skrūzmanis 4 1
2. Aigars Zīmelis 2 1
3. Inga Čekša-Ratniece 2 1
5. Raitis Bukovskis 1 1
6. Jānis Mārtužs 0 1
7. Īra Alksne 0 1
8. Darja Orele 0 1
9. Santa Cabule 0 1
10. Vineta Kiršteine 0 1
11. Indra Ozoliņa 0 1
12. Ivars Jasmanis 0 1
.

.