ILŪKSTES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS
Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes nov.

9. Jaunā konservatīvā partija

: 9

: 6

: 3

2. Aigars Zīmelis 2 2
10. Vineta Kiršteine 2 2
1. Eva Mārtuža 1 3
4. Dainis Skrūzmanis 0 2
5. Raitis Bukovskis 0 2
3. Inga Čekša-Ratniece 0 3
6. Jānis Mārtužs 0 3
7. Īra Alksne 0 3
8. Darja Orele 0 3
9. Santa Cabule 0 3
11. Indra Ozoliņa 0 3
12. Ivars Jasmanis 0 3
.

.