DAUDZFUNKCIONĀLAIS CENTRS "STRĒLNIEKI"
Parka iela 1, Strēlnieki, Mežotnes pag., Bauskas nov.

9. Jaunā konservatīvā partija

: 1

: 1

: 0

7. Zigurds Kalējs 1 0
1. Jānis Tomels 0 0
2. Agris Zvaigzneskalns 0 0
3. Juris Tolpežņikovs 0 0
4. Dainis Rozenfelds 0 0
5. Jānis Brokāns 0 0
6. Dmitrijs Nikolajevs 0 0
8. Romeks Fabjančiks 0 0
9. Gundega Jēkabsone 0 0
10. Pēteris Krampītis 0 0
11. Elīna Spiča 0 0
12. Oskars Apaļais 0 0
13. Normunds Eihentāls 0 0
14. Normunds Janelsiņš 0 0
.

.