CERAUKSTES PAGASTA PĀRVALDE
"Tautas Nams", Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov.

9. Jaunā konservatīvā partija

: 1

: 1

: 0

7. Zigurds Kalējs 1 0
1. Jānis Tomels 0 1
2. Agris Zvaigzneskalns 0 1
3. Juris Tolpežņikovs 0 1
4. Dainis Rozenfelds 0 1
5. Jānis Brokāns 0 1
6. Dmitrijs Nikolajevs 0 1
8. Romeks Fabjančiks 0 1
9. Gundega Jēkabsone 0 1
10. Pēteris Krampītis 0 1
11. Elīna Spiča 0 1
12. Oskars Apaļais 0 1
13. Normunds Eihentāls 0 1
14. Normunds Janelsiņš 0 1
.

.