TILŽAS PAGASTA PĀRVALDE
Brīvības iela 3A, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov.

9. Jaunā konservatīvā partija

: 15

: 14

: 1

11. Indra Ozoliņa 14 0
1. Eva Mārtuža 2 4
2. Aigars Zīmelis 2 5
12. Ivars Jasmanis 1 4
3. Inga Čekša-Ratniece 1 5
4. Dainis Skrūzmanis 1 5
5. Raitis Bukovskis 1 5
6. Jānis Mārtužs 1 5
7. Īra Alksne 1 5
8. Darja Orele 1 5
9. Santa Cabule 1 5
10. Vineta Kiršteine 1 5
.

.