RUGĀJU NOVADA DOME
Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov.

9. Jaunā konservatīvā partija

: 8

: 5

: 3

1. Eva Mārtuža 4 0
6. Jānis Mārtužs 4 0
2. Aigars Zīmelis 2 1
4. Dainis Skrūzmanis 1 0
11. Indra Ozoliņa 1 0
3. Inga Čekša-Ratniece 1 1
5. Raitis Bukovskis 1 1
8. Darja Orele 0 0
9. Santa Cabule 1 1
10. Vineta Kiršteine 1 1
12. Ivars Jasmanis 0 0
7. Īra Alksne 0 1
.

.