KUBULU PAGASTA PĀRVALDE
Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pag., Balvu nov.

9. Jaunā konservatīvā partija

: 4

: 2

: 2

1. Eva Mārtuža 1 0
3. Inga Čekša-Ratniece 1 0
4. Dainis Skrūzmanis 1 0
6. Jānis Mārtužs 1 0
9. Santa Cabule 1 0
11. Indra Ozoliņa 1 0
7. Īra Alksne 1 1
2. Aigars Zīmelis 0 1
5. Raitis Bukovskis 0 1
8. Darja Orele 0 1
10. Vineta Kiršteine 0 1
12. Ivars Jasmanis 0 1
.

.