BĒRZPILS PAGASTA SAIETA NAMS
Dārza iela 1, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov.

9. Jaunā konservatīvā partija

: 6

: 4

: 2

1. Eva Mārtuža 3 0
3. Inga Čekša-Ratniece 1 0
6. Jānis Mārtužs 1 0
12. Ivars Jasmanis 1 0
2. Aigars Zīmelis 0 0
4. Dainis Skrūzmanis 0 0
5. Raitis Bukovskis 0 0
7. Īra Alksne 0 0
8. Darja Orele 0 0
9. Santa Cabule 0 0
10. Vineta Kiršteine 0 0
11. Indra Ozoliņa 0 0
.

.