BALTINAVAS NOVADA DOME
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov.

9. Jaunā konservatīvā partija

: 10

: 3

: 7

1. Eva Mārtuža 2 0
3. Inga Čekša-Ratniece 1 0
11. Indra Ozoliņa 1 0
12. Ivars Jasmanis 1 0
2. Aigars Zīmelis 1 1
4. Dainis Skrūzmanis 0 0
5. Raitis Bukovskis 0 0
7. Īra Alksne 0 0
8. Darja Orele 0 0
9. Santa Cabule 0 0
10. Vineta Kiršteine 0 0
6. Jānis Mārtužs 0 1
.

.