BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS
Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov.

9. Jaunā konservatīvā partija

: 21

: 11

: 10

1. Eva Mārtuža 5 4
2. Aigars Zīmelis 2 2
4. Dainis Skrūzmanis 2 2
9. Santa Cabule 2 2
6. Jānis Mārtužs 2 4
5. Raitis Bukovskis 1 4
7. Īra Alksne 1 4
8. Darja Orele 1 4
10. Vineta Kiršteine 1 4
11. Indra Ozoliņa 1 4
3. Inga Čekša-Ratniece 0 4
12. Ivars Jasmanis 0 4
.

.