BALVU VALSTS ĢIMNĀZIJA
Dārza iela 2, Balvi, Balvu nov.

9. Jaunā konservatīvā partija

: 14

: 6

: 8

9. Santa Cabule 2 0
12. Ivars Jasmanis 2 0
1. Eva Mārtuža 1 0
8. Darja Orele 1 0
2. Aigars Zīmelis 0 0
3. Inga Čekša-Ratniece 0 0
4. Dainis Skrūzmanis 0 0
5. Raitis Bukovskis 0 0
6. Jānis Mārtužs 0 0
7. Īra Alksne 0 0
10. Vineta Kiršteine 0 0
11. Indra Ozoliņa 0 0
.

.