SKRĪVERU KULTŪRAS CENTRS
Andreja Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru nov.

9. Jaunā konservatīvā partija

: 47

: 37

: 10

5. Jānis Brokāns 33 1
3. Juris Tolpežņikovs 4 9
7. Zigurds Kalējs 2 7
9. Gundega Jēkabsone 2 7
10. Pēteris Krampītis 1 7
11. Elīna Spiča 1 7
12. Oskars Apaļais 1 7
13. Normunds Eihentāls 0 7
14. Normunds Janelsiņš 0 7
1. Jānis Tomels 2 10
6. Dmitrijs Nikolajevs 0 8
8. Romeks Fabjančiks 0 8
2. Agris Zvaigzneskalns 1 10
4. Dainis Rozenfelds 1 10
.

.