PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
Brāļu Skrindu iela 3, Rēzekne

9. Jaunā konservatīvā partija

: 6

: 3

: 3

3. Inga Čekša-Ratniece 2 1
1. Eva Mārtuža 0 1
2. Aigars Zīmelis 0 1
4. Dainis Skrūzmanis 0 1
5. Raitis Bukovskis 0 1
6. Jānis Mārtužs 0 1
7. Īra Alksne 0 1
8. Darja Orele 0 1
9. Santa Cabule 0 1
10. Vineta Kiršteine 0 1
11. Indra Ozoliņa 0 1
12. Ivars Jasmanis 0 1
.

.