RĒZEKNES AUGSTSKOLAS IZGLĪTĪBAS UN DIZAINA FAKULTĀTE
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne

9. Jaunā konservatīvā partija

: 6

: 5

: 1

3. Inga Čekša-Ratniece 3 2
2. Aigars Zīmelis 0 1
4. Dainis Skrūzmanis 0 1
5. Raitis Bukovskis 0 1
6. Jānis Mārtužs 0 1
8. Darja Orele 0 1
9. Santa Cabule 0 1
10. Vineta Kiršteine 0 1
11. Indra Ozoliņa 0 1
1. Eva Mārtuža 0 2
7. Īra Alksne 0 2
12. Ivars Jasmanis 0 2
.

.