PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IESTĀDE LATVIEŠU KULTŪRAS CENTRS
Rīgas iela 22A, Daugavpils

9. Jaunā konservatīvā partija

: 4

: 2

: 2

2. Aigars Zīmelis 2 0
1. Eva Mārtuža 0 0
6. Jānis Mārtužs 1 1
12. Ivars Jasmanis 1 1
3. Inga Čekša-Ratniece 0 1
4. Dainis Skrūzmanis 0 1
5. Raitis Bukovskis 0 1
7. Īra Alksne 0 1
8. Darja Orele 0 1
9. Santa Cabule 0 1
10. Vineta Kiršteine 0 1
11. Indra Ozoliņa 0 1
.

.