LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE (LUKSEMBURGA)
CHALET GEISSEREI (VIESNĪCA), 5 RUE MUNCHENTESCH, L-2173, LUXEMBOURG, LUXEMBOURG

9. Jaunā konservatīvā partija

: 4

: 2

: 2

1. Jānis Bordāns 1 0
3. Jolanta Eihentāle 1 0
7. Eva Eglāja-Kristsone 1 0
9. Līva Veita 1 0
11. Kristīne Saleniece 1 0
13. Ingūna Vismane 1 0
16. Laura Rancāne 1 0
18. Astra Feldmane 1 0
20. Ieva Kalniņa 1 0
22. Regīna Vucāne 1 0
25. Gunta Dombrovska 1 0
26. Daina Vīķele 1 0
2. Austris Grasis 0 0
4. Aldis Lieljuksis 0 0
27. Matīss Kempe 0 0
28. Krišjānis Brūvelis 0 0
29. Guntis Leja 0 0
30. Jānis Uha 0 0
31. Ūve Perlbahs 0 0
32. Kristaps Bogdanovičs 0 0
5. Māris Grīnbergs 0 1
6. Rūdolfs Kalvāns 0 1
8. Inguss Kudiņš 0 1
10. Vitauts Ivonausks 0 1
12. Aldis Upmalis 0 1
14. Zigurds Eglītis 0 1
15. Roberts Lakučs 0 1
17. Gundars Ābers 0 1
19. Māris Virkavs 0 1
21. Gundars Strazdiņš 0 1
23. Aldis Baltalksnis 0 1
24. Kalvis Plismanis 0 1
.

.