Dace Vītola
Partija "Vienoti Latvijai"

Dace Vītola

sieviete

1965

Rīga

Nav norādīta

: augstākā

Nota Bene!
1. augstākā Latvijas Universitāte 2003 Sociālo zinātņu maģistrs
2. augstākā Latvijas Valsts Universitāte 1988 Angļu valoda un izglītības darba metodika1. Rīgas Tehniskā universitāte Projektu pārvaldības departaments, Programmu analīzes un projektu sagatavošanas nodaļas vadītāja1. Partija "Vienoti Latvijai" Valdes locekle.

.