Baiba Rozentāle
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Baiba Rozentāle

sieviete

1955

Rīga

Nav norādīta

: augstākā

Nota Bene!
1. augstākā Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa administrācijas augstskola 2007 Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
2. augstākā Rīgas Stradiņa universitāte 2006 Medicīnas zinātņu nozares hepatoloģijas specialitātes profesore
3. augstākā Latvijas Medicīnas akadēmija 1995 Medicīnas doktore
4. augstākā Rīgas Medicīnas institūts 1979 Ārstniecība
5. vidējā Rīgas 31. vidusskola 1973 Vispārējā vidējā izglītība1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca," stacionārs "Latvijas Infektoloģijas centrs" Galvenā ārste
2. Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra Profesore, docētāja
3. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Docētāja
4. Rīgas dome Deputāte
5. SIA "Rīgas 2. slimnīca" Valdes locekle1. "Latvijas Infektologu un hepatologu asociācija" Valdes locekle, sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja
2. "Latvijas Veselības aprūpes vadības speciālistu asociācija" Biedre
3. Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācija Biedre
4. Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāta Sabiedrības veselības un riska novēršanas direktorāta DG SANCO HIV/AIDS Think Tank grupa Biedre
5. Latvijas Ārstu biedrība Biedre
6. Veselības un infekciju profilakses institūts Valdes locekle
7. Biedrība "Eiropas AIDS asociācija" Biedre
8. Eiropas Aknu pētnieku asociācija Biedre
9. Starptautiskās infekcijas slimību biedrība Biedre.

.