Indra Garsele
"POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

Indra Garsele

sieviete

1985

Burtnieku novads

Nav norādīta

: augstākā

Nota Bene!
1. augstākā Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 2008 zootehniķis1. Z/S Gerliņi-Mālaiņi pilnvarotā persona
2. Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija citsdarbu speciālists.

.