8:00
(6 no 6)
12:00
(6 no 6)
16:00
(6 no 6)
20:00
(6 no 6)

(6 no 6)
Riebiņu novads ( 4670) 35 (0.75%) 919 (19.68%) 1552 (33.23%) 1909 (40.88%) 98 (2.1%) 2007 (42.98%)
715. GALĒNU PAGASTA TERITORIĀLĀS PĀRVALDES ĒKA, KULTŪRAS NAMS 6 155 269 343 20 363
718. RIEBIŅU NOVADA DOMES ĒKA 8 241 422 489 19 508
720. RUŠONAS PAMATSKOLA 9 195 308 379 33 412
722. SILAJĀŅU PAGASTA TERITORIĀLĀS PĀRVALDES ĒKA, KULTŪRAS NAMS 2 53 98 114 11 125
723. SĪĻUKALNA PAGASTA KULTŪRAS NAMS 3 115 186 251 8 259
724. STABULNIEKU KULTŪRAS NAMS 7 160 269 333 7 340

.

04.10.2014

.

XML