8:00
(4 no 4)
12:00
(4 no 4)
16:00
(4 no 4)
20:00
(4 no 4)

(4 no 4)
Rundāles novads ( 2766) 18 (0.65%) 565 (20.43%) 914 (33.04%) 1189 (42.99%) 39 (1.41%) 1228 (44.4%)
353. PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLA 6 174 292 393 9 402
354. PII "MĀRPUĶĪTE" 5 131 218 267 11 278
357. SVITENES PAGASTA SAIETA NAMS 3 147 223 283 9 292
361. VIESTURU PAGASTA PĀRVALDE 4 113 181 246 10 256

.

04.10.2014

.

XML