8:00
(7 no 7)
12:00
(7 no 7)
16:00
(7 no 7)
20:00
(7 no 7)

(7 no 7)
Ilūkstes novads ( 6314) 89 (1.41%) 1582 (25.06%) 2349 (37.2%) 2873 (45.5%) 139 (2.2%) 3012 (47.7%)
392. ILŪKSTES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS 36 591 907 1087 41 1128
393. BEBRENES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA 13 250 385 471 23 494
394. PILSKALNES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA 4 115 169 216 22 238
395. ŠĒDERES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA 11 147 202 239 3 242
396. SUBATES PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS 9 242 331 407 29 436
402. DVIETES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 7 146 194 242 10 252
403. EGLAINES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 9 91 161 211 11 222

.

04.10.2014

.

XML