8:00
(7 no 7)
12:00
(7 no 7)
16:00
(7 no 7)
20:00
(7 no 7)

(7 no 7)
*
Aizputes novads ( 7722) 153 (1.98%) 1989 (25.76%) 3216 (41.65%) 4051 (52.46%) 216 (2.8%) 4487 (58.11%)
572. AIZPUTES VIDUSSKOLA 30 570 860 1001 28 1029
573. AIZPUTES KULTŪRAS NAMS 53 700 1100 1414 28 1662 *
579. PAGASTA PADOME 30 153 250 319 11 330
582. BIJUŠĀS KANTORA ĒKAS 1. STĀVĀ 13 200 350 460 18 478
590. PAGASTA PADOME 14 174 275 341 22 363
591. PAGASTA PADOME 10 149 299 417 103 520
592. LAŽAS PAGASTA PĀRVALDE 3 43 82 99 6 105

*

.

04.10.2014

.

XML