8:00
(3 no 3)
12:00
(3 no 3)
16:00
(3 no 3)
20:00
(3 no 3)

(3 no 3)
Ērgļu novads ( 2725) 49 (1.8%) 856 (31.41%) 1303 (47.82%) 1613 (59.19%) 137 (5.03%) 1750 (64.22%)
662. ĒRGĻU SAIETA NAMS 32 702 1082 1303 78 1381
664. JUMURDAS PAGASTA PĀRVALDE 7 65 103 156 23 179
675. ĢIMENES ATBALSTA CENTRA "ZĪĻUKS" ZĀLE "JAUNOZOLIŅI" 10 89 118 154 36 190

.

04.10.2014

.

XML