8:00
(13 no 13)
12:00
(13 no 13)
16:00
(13 no 13)
20:00
(13 no 13)

(13 no 13)
*
Balvu novads ( 11572) 197 (1.7%) 2714 (23.45%) 4339 (37.5%) 5733 (49.54%) 184 (1.59%) 6255 (54.05%)
318. BALVU VALSTS ĢIMNĀZIJA 26 399 699 949 5 954
319. BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS 60 700 1250 1726 17 2081 *
320. BALVU AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA 10 320 446 558 25 583
323. TAUTAS NAMS 11 102 163 226 23 249
324. BĒRZKALNES PAGASTA PĀRVALDE 10 61 91 120 11 131
325. BĒRZPILS PAGASTA SAIETA NAMS 13 170 320 425 7 432
326. BRIEŽUCIEMA PAGASTA BIBLIOTĒKA 3 122 159 192 7 199
327. KRIŠJĀŅU PAGASTA PĀRVALDE 6 74 100 151 4 155
328. KUBULU PAGASTA PĀRVALDE 17 277 379 442 48 490
331. LAZDULEJAS PAGASTA PĀRVALDE 3 67 100 132 9 141
336. TILŽAS PAGASTA PĀRVALDE 27 255 377 484 6 490
337. VECTILŽAS PAGASTA PĀRVALDE 5 81 125 171 10 181
339. VĪKSNAS PAGASTA PĀRVALDE 6 86 130 157 12 169





*

.

04.10.2014

.

XML