8:00
(21 no 21)
12:00
(21 no 21)
16:00
(21 no 21)
20:00
(21 no 21)

(21 no 21)
*
Alūksnes novads ( 14005) 219 (1.56%) 3214 (22.95%) 5299 (37.84%) 7406 (52.88%) 283 (2.02%) 7988 (57.04%)
293. ALŪKSNES PILSĒTAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 40 660 1139 1505 32 1836 *
294. ALŪKSNES PILSĒTAS SĀKUMSKOLA 25 400 700 1003 8 1011
295. ALŪKSNES NOVADA VIDUSSKOLA 40 300 450 721 10 731
296. SIA "ALŪKSNES ENERGOCELTNIEKS" ĒKA 19 348 548 854 49 903
298. ALSVIĶU KULTŪRAS NAMS 8 132 222 310 19 329
299. STRAUTIŅU PAMATSKOLA 5 91 145 190 6 196
300. ANNAS PAGASTA PĀRVALDE 6 90 134 193 10 203
302. SPORTA, KULTŪRAS, INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN MŪŽIZGLĪTĪBAS CENTRS "DAILES" 0 81 118 155 14 169
303. BEJAS BIBLIOTĒKA 4 32 62 94 10 104
304. KOLBERĢA TAUTAS NAMS 4 125 195 269 15 284
305. JAUNANNAS TAUTAS NAMS 7 100 170 226 6 232
306. JAUNLAICENES PAMATSKOLA 12 105 187 246 3 249
307. KALNCEMPJU PAGASTA PĀRVALDE 3 58 81 97 9 106
308. LIEPNAS PAGASTA PĀRVALDE 4 151 249 301 16 317
309. MALIENAS TAUTAS NAMS 1 73 114 156 3 159
310. MĀLUPES PAGASTA PĀRVALDE 8 115 149 231 22 253
311. MĀRKALNES TAUTAS NAMS 3 57 95 126 3 129
312. PEDEDZES TAUTAS NAMS 4 70 127 157 9 166
314. VECLAICENES PAGASTA PĀRVALDE 6 52 98 137 6 143
316. ZELTIŅU PAGASTA BIBLIOTĒKA 7 74 124 162 20 182
317. ZIEMERA PAGASTA PĀRVALDE 13 100 192 273 13 286

*

.

04.10.2014

.

XML