8:00
(8 no 8)
12:00
(8 no 8)
16:00
(8 no 8)
20:00
(8 no 8)

(8 no 8)
*
Līvānu novads ( 10065) 167 (1.66%) 2751 (27.33%) 4468 (44.39%) 5728 (56.91%) 244 (2.42%) 6154 (61.14%)
709. KULTŪRAS CENTRS 48 964 1699 2224 21 2245
710. MŪZIKAS SKOLA 40 590 893 1087 34 1303 *
711. LĪVĀNU NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "RŪĶĪŠI" 37 478 744 956 21 977
712. ROŽUPES KULTŪRAS NAMS 9 234 358 452 33 485
713. TURKU PAGASTA PĀRVALDE 5 100 147 187 50 237
716. KULTŪRAS NAMS 4 99 198 267 28 295
719. RUDZĀTU PAGASTA BIBLIOTĒKA 19 176 269 340 29 369
725. SUTRU PAGASTA PĀRVALDE 5 110 160 215 28 243

*

.

04.10.2014

.

XML