12. Zaļo un Zemnieku savienība


* Lai aplūkotu kandidātu sarakstus pa vēlēšanu apgabaliem, izvēlieties saiti ar attiecīgā vēlēšanu apgabala nosaukumu!

12. Zaļo un Zemnieku savienība
Statistika


Kandidātu skaits: 115


Dzimums

Vīrieši:8674,8 %
Sievietes:2925,2 %

Vecums

Piezīme: Kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2014. gada 4. oktobri.

21 - 30 gadi: 97,8 %
31 - 40 gadi: 2017,4 %
41 - 50 gadi: 3026,1 %
51 - 60 gadi: 4034,8 %
61 - 70 gadi: 1412,2 %
71 - 80 gadi: 21,7 %

Vidējais vecums: 48,6 gadi

Vecākais kandidāts: 80 gadi

Jaunākais kandidāts: 23 gadi


Ārvalstu pilsonības valsts

Zviedrija: 10,9 %

Izglītība

Augstākā:

10389,6 %

Vidējā:

1210,4 %

Dzīves vieta

Alojas novads:

10,9 %

Ādažu novads:

10,9 %

Babītes novads:

21,7 %

Balvu novads:

32,6 %

Bauskas novads:

21,7 %

Beverīnas novads:

10,9 %

Cēsu novads:

10,9 %

Daugavpils:

10,9 %

Daugavpils novads:

21,7 %

Dobeles novads:

10,9 %

Durbes novads:

10,9 %

Gulbenes novads:

21,7 %

Ikšķiles novads:

21,7 %

Inčukalna novads:

10,9 %

Jaunjelgavas novads:

32,6 %

Jaunpiebalgas novads:

10,9 %

Jelgava:

21,7 %

Jēkabpils:

10,9 %

Jūrmala:

32,6 %

Kandavas novads:

10,9 %

Krāslavas novads:

10,9 %

Kuldīgas novads:

10,9 %

Ķekavas novads:

10,9 %

Lielvārdes novads:

10,9 %

Liepāja:

32,6 %

Limbažu novads:

21,7 %

Līvānu novads:

10,9 %

Madonas novads:

21,7 %

Mārupes novads:

32,6 %

Ogres novads:

43,5 %

Ozolnieku novads:

10,9 %

Pārgaujas novads:

10,9 %

Priekuļu novads:

10,9 %

Rēzekne:

21,7 %

Rēzeknes novads:

32,6 %

Rīga:

3732,2 %

Saldus novads:

10,9 %

Siguldas novads:

10,9 %

Skrīveru novads:

10,9 %

Smiltenes novads:

10,9 %

Stopiņu novads:

10,9 %

Strenču novads:

10,9 %

Talsu novads:

21,7 %

Tukuma novads:

21,7 %

Valmiera:

10,9 %

Vecpiebalgas novads:

10,9 %

Vecumnieku novads:

10,9 %

Ventspils:

65,2 %

Tautība

krievs:

10,9 %

latvietis:

9784,3 %

nav norādīta:

1714,8 %

Ģimenes stāvoklis

atraitnis (e) :

10,9 %

nav norādīts:

5245,2 %

neprecējies (-usies):

21,7 %

precējies (-usies):

5346,1 %

šķīries (-usies):

76,1 %

Nodarbošanās

bezdarbnieks:

21,7 %

cita:

10,9 %

pensionārs:

21,7 %

strādājošais:

11095,7 %12. Zaļo un Zemnieku savienība

Priekšvēlēšanu programma


Vēlamies, lai Latvija būtu pārtikusi, zaļa un par sevi lepna valsts, kurā ikviens vēlas dzīvot, strādāt, veidot ģimeni, pavadīt mierīgas vecumdienas. Esam izvirzījuši trīs galvenos mērķus - drošība par valsts un ģimenes nākotni, harmoniska reģionu attīstība, izglītota sabiedrība.

DROŠĪBA PAR NĀKOTNI
•	Rūpēsimies par darba vietu radīšanu reģionos. Mazināsim jauniešu bezdarbu.
•	Uzlabosim sociālo pabalstu sistēmu, rūpēsimies par ģimenēm ar bērniem. Pensiju indeksācijā ņemsim vērā uzkrāto darba stāžu. 
•	Stiprināsim veselības aprūpi reģionos, samazināsim rindas pie ārstiem. Mazināsim pacientu iemaksas, medikamentu līdzmaksājumus. Palielināsim veselības aprūpē strādājošo atalgojumu.
•	Izmantosim dalību Eiropas Savienībā (ES) un NATO valsts drošībai un sociālekonomiskajai attīstībai.
•	Palielināsim aizsardzības budžetu, modernizēsim bruņotos spēkus, izstrādāsim jaunu valsts operatīvas aizsardzības plānu. Stiprināsim Zemessardzi un Jaunsardzi. Integrēsimies NATO militāri rūpnieciskajā kompleksā.
•	Veidosim nacionālajām interesēm atbilstošu imigrācijas politiku.
•	Cīnīsimies pret organizēto noziedzību, ēnu ekonomiku. Uzlabosim sabiedrisko kārtību. 
•	Uzlabosim tiesu darbu. Samazināsim cilvēktiesību pārkāpumus.
•	Veidosim efektīvu valsts pārvaldi, valsts nekustamo īpašumu un ES fondu apsaimniekošanu. Atbalstīsim nevalstiskās organizācijas.
•	Iestāsimies pret valsts kapitālsabiedrību privatizāciju, padomju atjaunošanu, bankas Citadele neizdevīgu pārdošanu.
•	Sekmēsim Liepājas Metalurga darbības atjaunošanu, atbalstīsim bez darba palikušos darbiniekus.
•	Nodrošināsim valsts enerģētisko neatkarību. Uzlabosim tautsaimniecības energoefektivitāti.
•	Veidosim aktīvas atpūtas infrastruktūru, atbalstīsim tautas sportu, popularizēsim veselīgu pārtiku. Uzlabosim sporta pārvaldību un finansēšanas sistēmu.
 
HARMONISKA REĢIONU ATTĪSTĪBA

•	Palielināsim pašvaldību lomu lēmumu pieņemšanā. Īstenosim prognozējamu, taisnīgu valsts un pašvaldību nodokļu sadalījumu. Novirzīsim daļu uzņēmumu ienākumu nodokļa investoru piesaistei pašvaldībās.
•	Vairosim un efektīvi izmantosim Rīgas kā Eiropas metropoles potenciālu.
•	ES fondu un valsts investīcijas veiksim atbilstoši “Latvija 2030” un “NAP2020”.
•	Nodrošināsim investīcijas ceļu sakārtošanā.
•	Nodrošināsim uzņēmējiem stabilu un prognozējamu nodokļu sistēmu un ES fondu atbalstu. Iestāsimies pret mikrouzņēmuma nodokļa palielināšanu.
•	Iestāsimies par taisnīgiem atbalsta maksājumiem lauksaimniekiem, stiprināsim mazās saimniecības. Sekmēsim bioloģiskas un ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību, vietējās produkcijas noietu. 
•	Atgriezīsim neapstrādātās zemes lauksaimnieciskajā ražošanā, sekmēsim kooperāciju lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Veicināsim kredītresursu un pensiju fondu ieguldījumus zemju iegādei un lauku attīstībai.
•	Nodrošināsim mežu un lauksaimniecības zemju vērtības pieaugumu. Stiprināsim Latvijas Zemes fondu. 
•	Nodrošināsim ilgtspējīgu zvejas un akvakultūras resursu izmantošanu konkurētspējīgu produktu radīšanai. Veicināsim zivsaimniecībai nozīmīgo ūdeņu vides stāvokļa saglabāšanu.
•	Veidosim Latviju par valsti ar augstu sabiedrības vides apziņu. Atjaunosim Latvijas vides aizsardzības fondu.
•	Veicināsim lauku, veselības un kultūrtūrismu.
•	Pasargāsim Latviju no ģenētiski modificēto organismu un kodolenerģijas riskiem.
 

IZGLĪTOTA SABIEDRĪBA

•	Veidosim mūsdienīgu izglītības saturu un efektīvu skolu tīklu. Pakāpeniski nodrošināsim skolēnu brīvpusdienas, īstenosim iekļaujošu izglītību. Latvijas lauku skolas attīstīsim kā starpnozaru centrus. Palielināsim pedagogu atalgojumu. 
•	Iestāsimies par obligātu vidējo izglītību, attīstīsim duālo profesionālo izglītību.
•	Interešu un mūžizglītības izmaksas iekļausim valsts kompensējamo limitēto izdevumu sarakstā. 
•	Stiprināsim reģionu augstskolas, veicināsim augstskolu un zinātnes institūciju starptautisko konkurētspēju. 
•	Palielināsim finansējumu zinātnei un augstākajai izglītībai.
•	Nodrošināsim augstas kvalitātes profesionālās kultūras pieejamību reģionos. Stiprināsim latvisku kultūrvidi un identitāti, papildināsim to ar laikmetīgām vērtībām, kultūras infrastruktūru, stabilu finansējumu. 
•	Atbalstīsim pašdarbības kolektīvus, kultūrizglītību un profesionālo mākslu reģionos.
•	Atbalstīsim radošo industriju. 
•	Uzturēsim saikni ar ārvalstīs dzīvojošo sabiedrības daļu.

SAIMNIEKI SAVĀ ZEMĒ!