Zaļo un Zemnieku savienība


2014. gada 4. oktobra 12. Saeimas

Ziņas par deputātu kandidātu


Piezīme: Ziņas publicētas deputātu kandidāta sniegtajā redakcijā kandidātu saraksta iesniegšanas dienā. Par ziņu patiesumu atbild deputātu kandidāts.Guntis Belēvičs

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas gads: 1958

Dzīves vieta Latvijā: Rīga

Tautība: latvietis

Izglītība: augstākā


Pabeigtas šādas mācību iestādes:

Maskavas 2.Medicīnas institūts, Medicīnas bioloģijas fakultāte, 1982, Ārsts - biofiziķis

Latvijas Medicīnas akadēmija, Farmācijas fakultāte, 1997, Farmaceita grāds

Maskavas Valsts universitāte, 1988, Bioloģijas zinātņu kandidāts (biofizika)

Latvijas Universitāte, 1995, Bioloģijas doktors (specialitāte molekulārā farmakoloģija)


Darba vieta:

SIA Saules aptieka, Valdes loceklis

SIA Divezeri, Valdes loceklis

SIA Zemitāni, Valdes loceklis

SIA Blankenfelde, Valdes loceklis

SIA Veselīgas pārtikas institūts, Valdes loceklis

SIA Genera, Padomes loceklis

SIA Baltic Pharma Service, Valdes loceklis


Amati politiskajās partijās, reliģiskajās organizācijās, arodbiedrībās, biedrībās un nodibinājumos:

Latvijas Zaļā partija - Valdes loceklis

B/ba Latvijas Aptiekāru asociācija - Valdes priekšsēdētājs

B/ba Mednieku klubs "Hiršenhofa" - Valdes priekšsēdētājs

B/ba Kokneses fonds - Padomes loceklis


Īpašumi:

1. Pēc stāvokļa vēlēšanu saraksta iesniegšanas gada 1.janvārī — kandidāta īpašumā vai valdījumā (arī sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību) esošie nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas):

Zemes īpašumi, , Ādažu novads, Īpašumā

Būvju īpašumi, Dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām, Ādažu novads, Īpašumā

Būvju īpašumi, Māja ar saimniecības ēkām, Valkas novads, Īpašumā

Zemes īpašumi, , Valkas novads, Īpašumā

Zemes īpašumi, , Kokneses novads, Īpašumā

Būvju īpašumi, Dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām, Kokneses novads, Īpašumā


2. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts iznomā citām personām:

-nav


3. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts nomā no citām personām:

Zemes īpašumi, , Rīga

Dzīvokļa īpašumi, , Rīga


4. Kandidātam piederošie valsts institūcijās reģistrējamie transportlīdzekļi (sauszemes, gaisa un ūdens transporta līdzekļi — to veids, izlaides un reģistrācijas gads):

-nav


5. Kandidāta parādsaistību summa, ja parādsaistību vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

-nav


6. Kandidāta izsniegto aizdevumu summa, ja aizdevumu vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

2957038.82 EUR

206438.12 EUR

376357.78 EUR


7. Kandidāta skaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 700 euro:

9600 EUR


8. Kandidātam piederošas kapitāla daļas (akcijas, pajas), norādot kapitāla daļu skaitu un summu:

SIA BLANKENFELDE, 412632.80 EUR, 14500 gab

SIA OV13, 2845.74 EUR, 100 gab

SIA DIVEZERI, 2845.74 EUR, 100 gab

SIA GENERA, 1494.02 EUR, 150 gab

SIA BALTIC PHARMA SERVICE, 1422.87 EUR, 50 gab

SIA JVB, 99400 EUR, 994 gab


9.Kandidāta bezskaidrās naudas uzkrājumi un bezskaidrās naudas norēķinu karšu kontu atlikumi, ja to summa pārsniedz 700 euro (norādot katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai bezskaidrās naudas norēķinu kartes izdevēja nosaukumu):

AS Swedbanka, 4003.49 EUR

TKB, 177.09 EUR


10. Kandidātam piederošie vērtspapīri sadalījumā pa to veidiem [norādot to veidu, skaitu, summu (nominālvērtībā) un juridiskās personas — vērtspapīru emitenta — nosaukumu, privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norādot tikai to skaitu]:

-nav