Zaļo un Zemnieku savienība


2014. gada 4. oktobra 12. Saeimas

Ziņas par deputātu kandidātu


Piezīme: Ziņas publicētas deputātu kandidāta sniegtajā redakcijā kandidātu saraksta iesniegšanas dienā. Par ziņu patiesumu atbild deputātu kandidāts.Raimonds Bergmanis

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas gads: 1966

Dzīves vieta Latvijā: Rīga

Tautība: latvietis

Izglītība: augstākā


Pabeigtas šādas mācību iestādes:

Rīgas Tehniskā universitāte, 1991, Inženieris - ķīmiķis, stikla un sitālu ķīmiskās tehnoloģijas speciālists

Latvijas Sporta un pedagoģijas akadēmija, 2003, Pedagoģijas bakalaura grāds sportā, sporta darba speciālists, smagatlētikas treneris


Darba vieta:

Rekrutēšanas Jaunsardzes Centra rekrutēšanas nodaļas, Rekrutēšanas speciālists

Latvijas Olimpiskās komitejas, Viceprezidents


Amati politiskajās partijās, reliģiskajās organizācijās, arodbiedrībās, biedrībās un nodibinājumos:

Latvijas Olimpiešu kluba - Prezidents

Latvijas Olimpiskās akadēmijas - Senators


Īpašumi:

1. Pēc stāvokļa vēlēšanu saraksta iesniegšanas gada 1.janvārī — kandidāta īpašumā vai valdījumā (arī sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību) esošie nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas):

Zemes īpašumi, , Bauskas novads, Īpašumā

Dzīvokļa īpašumi, , Rīga, Īpašumā

Zemes īpašumi, , Pļaviņu novads, Īpašumā


2. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts iznomā citām personām:

-nav


3. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts nomā no citām personām:

-nav


4. Kandidātam piederošie valsts institūcijās reģistrējamie transportlīdzekļi (sauszemes, gaisa un ūdens transporta līdzekļi — to veids, izlaides un reģistrācijas gads):

-nav


5. Kandidāta parādsaistību summa, ja parādsaistību vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

-nav


6. Kandidāta izsniegto aizdevumu summa, ja aizdevumu vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

-nav


7. Kandidāta skaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 700 euro:

11841.75 EUR


8. Kandidātam piederošas kapitāla daļas (akcijas, pajas), norādot kapitāla daļu skaitu un summu:

-nav


9.Kandidāta bezskaidrās naudas uzkrājumi un bezskaidrās naudas norēķinu karšu kontu atlikumi, ja to summa pārsniedz 700 euro (norādot katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai bezskaidrās naudas norēķinu kartes izdevēja nosaukumu):

A/s Swedbanka, 15061 USD

A/s Swedbanka, 68.30 EUR


10. Kandidātam piederošie vērtspapīri sadalījumā pa to veidiem [norādot to veidu, skaitu, summu (nominālvērtībā) un juridiskās personas — vērtspapīru emitenta — nosaukumu, privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norādot tikai to skaitu]:

-nav