Zaļo un Zemnieku savienība


2014. gada 4. oktobra 12. Saeimas

Ziņas par deputātu kandidātu


Piezīme: Ziņas publicētas deputātu kandidāta sniegtajā redakcijā kandidātu saraksta iesniegšanas dienā. Par ziņu patiesumu atbild deputātu kandidāts.Augusts Brigmanis

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas gads: 1952

Dzīves vieta Latvijā: Tukuma novads

Ģimenes stāvoklis: Precējies

Tautība: latvietis

Izglītība: augstākā


Pabeigtas šādas mācību iestādes:

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 1975, Agronoms - ekonomists


Darba vieta:

LR Saeima, Deputāts


Amati politiskajās partijās, reliģiskajās organizācijās, arodbiedrībās, biedrībās un nodibinājumos:

Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība - Priekšsēdētājs


Īpašumi:

1. Pēc stāvokļa vēlēšanu saraksta iesniegšanas gada 1.janvārī — kandidāta īpašumā vai valdījumā (arī sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību) esošie nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas):

Būvju īpašumi, , Tukuma novads, Īpašumā

Zemes īpašumi, , Tukuma novads, Īpašumā

Zemes īpašumi, , Tukuma novads, Īpašumā

Zemes īpašumi, , Jelgavā, Īpašumā

Zemes īpašumi, , Jelgavā, Īpašumā

Zemes īpašumi, , Jelgava, Īpašumā

Zemes īpašumi, , Jelgava, Īpašumā


2. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts iznomā citām personām:

-nav


3. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts nomā no citām personām:

-nav


4. Kandidātam piederošie valsts institūcijās reģistrējamie transportlīdzekļi (sauszemes, gaisa un ūdens transporta līdzekļi — to veids, izlaides un reģistrācijas gads):

Vieglā automašīna, NISSAN X TRAIL, 2007, 2007


5. Kandidāta parādsaistību summa, ja parādsaistību vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

-nav


6. Kandidāta izsniegto aizdevumu summa, ja aizdevumu vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

-nav


7. Kandidāta skaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 700 euro:

-nav


8. Kandidātam piederošas kapitāla daļas (akcijas, pajas), norādot kapitāla daļu skaitu un summu:

A/S Jelgavas Dzirnavnieks, 14.23 EUR, 10 gab

Z/S Priedule, 1.42 EUR, 100 gab


9.Kandidāta bezskaidrās naudas uzkrājumi un bezskaidrās naudas norēķinu karšu kontu atlikumi, ja to summa pārsniedz 700 euro (norādot katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai bezskaidrās naudas norēķinu kartes izdevēja nosaukumu):

A/S Swedbanka, 163497.60 EUR

A/S Swedbanka, 43576.75 EUR

A/S Swedbanka, 10996.70 EUR

A/S SEB banka, 7498.08 EUR

A/S SEB banka, 50075.84 EUR

A/S SEB Banka, 40998.10 EUR


10. Kandidātam piederošie vērtspapīri sadalījumā pa to veidiem [norādot to veidu, skaitu, summu (nominālvērtībā) un juridiskās personas — vērtspapīru emitenta — nosaukumu, privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norādot tikai to skaitu]:

-nav