4. Partija "VIENOTĪBA"


* Lai aplūkotu kandidātu sarakstus pa vēlēšanu apgabaliem, izvēlieties saiti ar attiecīgā vēlēšanu apgabala nosaukumu!

4. Partija "VIENOTĪBA"
Statistika


Kandidātu skaits: 115


Dzimums

Vīrieši:8170,4 %
Sievietes:3429,6 %

Vecums

Piezīme: Kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2014. gada 4. oktobri.

21 - 30 gadi: 1815,7 %
31 - 40 gadi: 2118,3 %
41 - 50 gadi: 2925,2 %
51 - 60 gadi: 3429,6 %
61 - 70 gadi: 108,7 %
71 - 80 gadi: 32,6 %

Vidējais vecums: 46,1 gadi

Vecākais kandidāts: 76 gadi

Jaunākais kandidāts: 21 gads


Ārvalstu pilsonības valsts

Amerikas Savienotās Valstis: 10,9 %
Libāna: 10,9 %
Zviedrija: 10,9 %

Izglītība

Augstākā:

10793 %

Vidējā:

87 %

Dzīves vieta

Apes novads:

10,9 %

Balvu novads:

10,9 %

Bauskas novads:

10,9 %

Carnikavas novads:

21,7 %

Cēsu novads:

10,9 %

Dagdas novads:

10,9 %

Daugavpils:

32,6 %

Daugavpils novads:

21,7 %

Dobeles novads:

21,7 %

Dundagas novads:

10,9 %

Grobiņas novads:

10,9 %

Gulbenes novads:

10,9 %

Ikšķiles novads:

10,9 %

Jelgava:

10,9 %

Jelgavas novads:

21,7 %

Jēkabpils:

10,9 %

Jūrmala:

97,8 %

Kandavas novads:

10,9 %

Kokneses novads:

10,9 %

Kuldīgas novads:

43,5 %

Ķekavas novads:

21,7 %

Liepāja:

32,6 %

Ludzas novads:

10,9 %

Mārupes novads:

21,7 %

Ogres novads:

43,5 %

Pļaviņu novads:

10,9 %

Preiļu novads:

21,7 %

Priekuļu novads:

10,9 %

Rēzekne:

32,6 %

Rēzeknes novads:

21,7 %

Riebiņu novads:

10,9 %

Rīga:

3933,9 %

Rojas novads:

10,9 %

Salaspils novads:

43,5 %

Saldus novads:

10,9 %

Saulkrastu novads:

10,9 %

Siguldas novads:

21,7 %

Smiltenes novads:

21,7 %

Talsu novads:

10,9 %

Tukuma novads:

21,7 %

Valmiera:

21,7 %

Ventspils:

10,9 %

Tautība

krievs:

43,5 %

latvietis:

9683,5 %

libānietis:

10,9 %

lietuvietis:

10,9 %

nav norādīta:

1311,3 %

Ģimenes stāvoklis

atraitnis (e) :

43,5 %

cits:

21,7 %

nav norādīts:

4034,8 %

neprecējies (-usies):

76,1 %

precējies (-usies):

6052,2 %

šķīries (-usies):

21,7 %

Nodarbošanās

cita:

21,7 %

pašnodarbināta persona:

21,7 %

pensionārs:

10,9 %

strādājošais:

10994,8 %

students:

10,9 %4. Partija "VIENOTĪBA"

Priekšvēlēšanu programma


Partijas Vienotība 12.Saeimas vēlēšanu programma ir balstīta drošībā, izaugsmē, pēctecībā. 
Atbildība par paveikto un pēctecība nākotnes darbos ir mūsu izpratne par profesionālu rīcību politikā. 
Latvijas tauta ir pierādījusi spēku un izturību, Latviju no krīzes izvedot Eiropas izaugsmes līderos un pievienojoties ekonomiskās drošības telpai – eirozonai.
Tagad mēs esam atbildīgi, lai izaugsmi sajustu katrs Latvijas iedzīvotājs. 
Mēs turpināsim uzsākto, balstoties uz izsvērtiem, ilgtspējīgiem un sabiedrībā diskutētiem Latvijas attīstības virzieniem, kas noteikti Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020. un Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030.

Drošība par savu un bērnu nākotni, darbu, atbalstu grūtā brīdī ir svarīga katram cilvēkam. Pārliecība par valsts spēju aizsargāt savus iedzīvotājus un nacionālās intereses ir īpaši svarīga pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā. Stabila un prognozējama visas Latvijas izaugsme, labklājīga, izglītota un saliedēta sabiedrība – mūsu vīzija par Latviju ceļā uz tās simtgadi. Lai to sasniegtu apņemamies:
•	Nodrošināt apstākļus produktivitātes, inovāciju un eksporta izaugsmei, lai uzņēmēji radītu jaunas un labāk apmaksātas darba vietas.
•	Sabiedrībai nozīmīgus lēmumus ikvienā rīcībpolitikas īstenošanā pieņemt tikai pēc diskusijām ar sociālajiem partneriem, paredzot pietiekamu pārejas periodu izmaiņu ieviešanai.
•	Veidot nodokļu politiku, kas mazina nevienlīdzību un taisnīgāk sadala nodokļu slogu starp iedzīvotājiem ar zemiem un augstiem ienākumiem, saglabājot vidēji zemu nodokļu slogu kopumā. 
•	Palielināt nodokļu ieņēmumus budžetā sabiedrības vajadzībām, aktīvi īstenojot ēnu ekonomikas apkarošanas plānu.
•	Īstenot atbildīgu fiskālo politiku, ievērojot zemu budžeta deficīta līmeni.
•	Nodrošināt pienācīgus ieguldījumus valsts aizsardzībā - pretgaisa, informācijas sistēmu aizsardzībā un zemessardzes attīstībā, finansējumu pakāpeniski palielinot līdz 2% no IKP un panākt ilgstošu NATO klātbūtni Latvijā.
•	Nodrošināt Latvijai uzticamu, motivētu, uz sabiedrību vērstu profesionālu iekšlietu sistēmas dienestu darbu.
•	Attīstīt gāzes un elektroenerģijas piegādes avotu dažādību, lai palielinātu Latvijas enerģētisko drošību. 
•	Nostiprināt Latvijas informācijas telpu, nodrošinot Latvijas iedzīvotāju tiesības uz objektīvu un kvalitatīvu informāciju.
•	Aktīvi piedalīties ES kā stipras nacionālu valstu savienības veidošanā, īpaši veicinot kopīgas ārējās, drošības, enerģētikas un vienotā tirgus politikas īstenošanu. 
•	Kļūt par OECD dalībvalsti, īstenot dalībai nepieciešamās reformas, it īpaši - valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības reformu.
•	Izveidot Latvijas Izaugsmes banku valsts atbalsta programmu uzņēmējdarbības uzsākšanas un investīciju piesaistes īstenošanai.
•	 Pabeigt tiesu reformu, panākot tiesāšanās ilguma un neiztiesāto lietu samazinājumu. 
•	Īstenot maksātnespējas procesa reformu, ieviest mediācijas procesu un efektīvu šķīrējtiesu institūciju, uzņēmējdarbības vides tiesiskuma nodrošinājumam.
•	Izstrādāt augstākās izglītības finansējuma modeli, kas nodrošina brīvu piekļuvi izglītībai, vienlaikus veicinot augstākās izglītības kvalitāti un konkurētspēju ES mērogā.
•	Koncentrēt finansējumu starptautiski konkurētspējīgu pētniecības iestāžu atbalstam.
•	Stiprināt profesionālās izglītības sistēmu, panākot darba tirgum nepieciešamu speciālistu sagatavošanu.
•	Veidot efektīvu sociālas drošības sistēmu, ar pietiekamu atbalsta apmēra lielumu un pieejamiem sociālajiem pakalpojumiem visiem, kam tie ir nepieciešami.
•	Paplašināt atbalsta programmas jauniešiem, jaunajām ģimenēm un ģimenēm ar bērniem.
•	Nodrošināt pieejamu primāro veselības aprūpi, samazināt līdzmaksājumus sociāli neaizsargātākajām sabiedrības grupām.  Īstenot veselības veicināšanas programmas, ieviest ārstniecības procesa kvalitātes un efektivitātes kontroles sistēmu. 
•	Latvietības veicināšanai un saglabāšanai ārzemēs aktīvi sadarboties ar diasporu.
•	Nostiprināt Latvijas kultūrtelpu, ieguldot izcilībā, sakārtojot infrastruktūru, atbalstot kultūrizglītību un tautas mākslu.
•	Mērķtiecīgi investēt ceļu un transporta infrastruktūrā, nodrošinot ērtus un savstarpēji savietojamus pasažieru pārvadājumus.
•	Līdzsvarotai reģionu attīstībai īstenot Lauku attīstības plānu. Izstrādāt un ieviest Latgales attīstības plānam analoģiskus Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Lielrīgas reģionu attīstības plānus.

Ir radīti priekšnosacījumi, lai Latvija pārliecinoši ieņemtu vietu attīstīto valstu saimē un tuvinātos vidējam ES labklājības līmenim. Augam gudri!