Partija "VIENOTĪBA"


2014. gada 4. oktobra 12. Saeimas

Ziņas par deputātu kandidātu


Piezīme: Ziņas publicētas deputātu kandidāta sniegtajā redakcijā kandidātu saraksta iesniegšanas dienā. Par ziņu patiesumu atbild deputātu kandidāts.Astrīda Harju

Dzimums: sieviete

Dzimšanas gads: 1960

Dzīves vieta Latvijā: Apes novads

Tautība: latviete

Izglītība: augstākā


Pabeigtas šādas mācību iestādes:

Latvijas Universitāte, 2004, maģistra grāds sabiedrības vadībā

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība”, 2000, sociālais darbinieks/sociālais pedagogs kvalifikācija

Izglītības un Kultūras darbinieku tehnikums, 1986, masu pasākumu režisors


Darba vieta:

Apes novada dome, Domes priekšsēdētāja


Amati politiskajās partijās, reliģiskajās organizācijās, arodbiedrībās, biedrībās un nodibinājumos:

Vidzemes plānošanas padome - padomes locekle

Sabiedrības integrācijas fonds - padomes locekle

Alūksnes Lauku partnerības biedrība - valdes locekle

Alūksnes un Apes novada fonds - valdes locekle

z/s “Jaunlāči” - īpašniece/likvidatore


Īpašumi:

1. Pēc stāvokļa vēlēšanu saraksta iesniegšanas gada 1.janvārī — kandidāta īpašumā vai valdījumā (arī sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību) esošie nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas):

Būvju īpašumi, Mājīpašums , Ape, Apes novads, Īpašumā

Būvju īpašumi, Mājīpašums , Trapenes pagasts, Apes novads, Īpašumā

Zemes īpašumi, Zeme, Apes pagasts, Apes novads, Īpašumā

Zemes īpašumi, Zeme, Apes pagasts, Apes novads, Īpašumā

Zemes īpašumi, zeme un ražošanas ēkas, Apes pagasts, Apes novads, Īpašumā


2. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts iznomā citām personām:

-nav


3. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts nomā no citām personām:

-nav


4. Kandidātam piederošie valsts institūcijās reģistrējamie transportlīdzekļi (sauszemes, gaisa un ūdens transporta līdzekļi — to veids, izlaides un reģistrācijas gads):

Vieglā automašīna, Citroen C3, 2007, 2007

Traktors, T – 25A, 1990, 1991


5. Kandidāta parādsaistību summa, ja parādsaistību vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

-nav


6. Kandidāta izsniegto aizdevumu summa, ja aizdevumu vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

-nav


7. Kandidāta skaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 700 euro:

-nav


8. Kandidātam piederošas kapitāla daļas (akcijas, pajas), norādot kapitāla daļu skaitu un summu:

-nav


9.Kandidāta bezskaidrās naudas uzkrājumi un bezskaidrās naudas norēķinu karšu kontu atlikumi, ja to summa pārsniedz 700 euro (norādot katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai bezskaidrās naudas norēķinu kartes izdevēja nosaukumu):

-nav


10. Kandidātam piederošie vērtspapīri sadalījumā pa to veidiem [norādot to veidu, skaitu, summu (nominālvērtībā) un juridiskās personas — vērtspapīru emitenta — nosaukumu, privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norādot tikai to skaitu]:

-nav