Partija "VIENOTĪBA"


2014. gada 4. oktobra 12. Saeimas

Ziņas par deputātu kandidātu


Piezīme: Ziņas publicētas deputātu kandidāta sniegtajā redakcijā kandidātu saraksta iesniegšanas dienā. Par ziņu patiesumu atbild deputātu kandidāts.Hosams Abu Meri

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas gads: 1974

Ārvalsts pilsonības valsts: Libāna

Dzīves vieta Latvijā: Ķekavas novads

Ģimenes stāvoklis: precējies

Tautība: libānietis

Izglītība: augstākā


Pabeigtas šādas mācību iestādes:

Rīgas Stradiņa Universitāte (LMA), 1999, vispārējā medicīna, ārsta grāds

Latvijas Univeristāte, 2002, internists, augstākā profesionālā

Latvijas Universitāte, 2004, gastroenterologs, augstākā profesionālā


Darba vieta:

Veselības centrs 4, Diagnostikas centrs, Gastroenterologs, Dienas stacionāra vadītājs

Slimnīca Bikur Holim, gastroenterologs

SIA AMH, Valdes loceklis

SIA IMI, Valdes loceklis


Amati politiskajās partijās, reliģiskajās organizācijās, arodbiedrībās, biedrībās un nodibinājumos:

Arābu kultūras centrs - Valdes loceklis, priekšsēdētājs

Latvijas-Libānas kultūras biedrība - Valdes loceklis, priekšsēdētājs

Baltijas arābu un tuvo austrumu valstu komercpalāta - Valdes loceklis

Latvijas nacionālās kultūras biedrības asociācija - Padomes loceklis

Partija Vienotība - Domes loceklis


Īpašumi:

1. Pēc stāvokļa vēlēšanu saraksta iesniegšanas gada 1.janvārī — kandidāta īpašumā vai valdījumā (arī sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību) esošie nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas):

Dzīvokļa īpašumi, dzīvoklis, Rīga, Kopīpašumā


2. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts iznomā citām personām:

-nav


3. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts nomā no citām personām:

-nav


4. Kandidātam piederošie valsts institūcijās reģistrējamie transportlīdzekļi (sauszemes, gaisa un ūdens transporta līdzekļi — to veids, izlaides un reģistrācijas gads):

-nav


5. Kandidāta parādsaistību summa, ja parādsaistību vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

88000 EUR


6. Kandidāta izsniegto aizdevumu summa, ja aizdevumu vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

-nav


7. Kandidāta skaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 700 euro:

-nav


8. Kandidātam piederošas kapitāla daļas (akcijas, pajas), norādot kapitāla daļu skaitu un summu:

SIA AMH, 2846 EUR, 2000 gab

SIA IMI, 1423 EUR, 1000 gab


9.Kandidāta bezskaidrās naudas uzkrājumi un bezskaidrās naudas norēķinu karšu kontu atlikumi, ja to summa pārsniedz 700 euro (norādot katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai bezskaidrās naudas norēķinu kartes izdevēja nosaukumu):

-nav


10. Kandidātam piederošie vērtspapīri sadalījumā pa to veidiem [norādot to veidu, skaitu, summu (nominālvērtībā) un juridiskās personas — vērtspapīru emitenta — nosaukumu, privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norādot tikai to skaitu]:

Ieguldījumu fondi, Apdrošināšanas fonds, 9100 EUR, 1 gab