6. Partija "Vienoti Latvijai"


* Lai aplūkotu kandidātu sarakstus pa vēlēšanu apgabaliem, izvēlieties saiti ar attiecīgā vēlēšanu apgabala nosaukumu!

6. Partija "Vienoti Latvijai"
Statistika


Kandidātu skaits: 106


Dzimums

Vīrieši:7570,8 %
Sievietes:3129,2 %

Vecums

Piezīme: Kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2014. gada 4. oktobri.

21 - 30 gadi: 1413,2 %
31 - 40 gadi: 2624,5 %
41 - 50 gadi: 3129,2 %
51 - 60 gadi: 2422,6 %
61 - 70 gadi: 109,4 %
71 - 80 gadi: 10,9 %

Vidējais vecums: 44,5 gadi

Vecākais kandidāts: 71 gads

Jaunākais kandidāts: 21 gads


Izglītība

Augstākā:

8176,4 %

Vidējā:

2523,6 %

Dzīves vieta

Aglonas novads:

10,9 %

Alūksnes novads:

10,9 %

Ādažu novads:

32,8 %

Babītes novads:

10,9 %

Balvu novads:

10,9 %

Bauskas novads:

10,9 %

Daugavpils:

54,7 %

Engures novads:

21,9 %

Garkalnes novads:

10,9 %

Jelgava:

21,9 %

Jēkabpils:

10,9 %

Jēkabpils novads:

10,9 %

Jūrmala:

76,6 %

Kārsavas novads:

10,9 %

Kokneses novads:

10,9 %

Kuldīgas novads:

21,9 %

Ķeguma novads:

10,9 %

Ķekavas novads:

21,9 %

Liepāja:

21,9 %

Limbažu novads:

10,9 %

Ludzas novads:

10,9 %

Mārupes novads:

10,9 %

Neretas novads:

10,9 %

Nīcas novads:

10,9 %

Olaines novads:

10,9 %

Pļaviņu novads:

10,9 %

Preiļu novads:

10,9 %

Rēzekne:

32,8 %

Rīga:

4037,7 %

Ropažu novads:

21,9 %

Salacgrīvas novads:

10,9 %

Salaspils novads:

10,9 %

Saldus novads:

21,9 %

Skrīveru novads:

10,9 %

Talsu novads:

10,9 %

Tukuma novads:

21,9 %

Valkas novads:

10,9 %

Varakļānu novads:

10,9 %

Vecpiebalgas novads:

10,9 %

Vecumnieku novads:

10,9 %

Ventspils:

32,8 %

Viļakas novads:

10,9 %

Viļānu novads:

10,9 %

Tautība

baltkrievs:

21,9 %

gruzīns:

10,9 %

krievs:

76,6 %

latvietis:

7570,8 %

nav norādīta:

1615,1 %

polis:

54,7 %

Ģimenes stāvoklis

atraitnis (e) :

32,8 %

nav norādīts:

3331,1 %

neprecējies (-usies):

43,8 %

precējies (-usies):

6561,3 %

šķīries (-usies):

10,9 %

Nodarbošanās

bezdarbnieks:

10,9 %

cita:

32,8 %

mājsaimniece:

10,9 %

pašnodarbināta persona:

21,9 %

pensionārs:

10,9 %

strādājošais:

9589,6 %

students:

32,8 %6. Partija "Vienoti Latvijai"

Priekšvēlēšanu programma


Mūsu mērķis – panākt, lai Latvija nākamajos 10 gados izraujas no atpalicības Eiropas Savienībā un sabiedrības vairākums sasniedz pilnvērtīgu Eiropas vidējo dzīves līmeni.

Lai sasniegtu mērķi, mēs balstīsimies uz trim pamatprincipiem:
1. Latvijas turpmākā attīstība un drošība ir iespējama tikai saistībā ar Eiropas Savienības izaugsmi un dalību NATO. 
2. Latvijas tautas labklājība nākotnē ir iespējama tikai, pastāvot nācijas izlīgumam. 
3. Latvijas izaugsme līdz Eiropas vidējam līmenim ir īstenojama tikai, radot un uzlabojot darbavietas.
Ārpolitika un drošība
Latvijas ārpolitika ir jāveido kā ES ārpolitikas sastāvdaļa, t. sk. attiecībā pret citām valstīm, ievērojot Latvijas drošības un ekonomiskās intereses. 
Latvijai ir pakāpeniski jāpalielina izdevumi aizsardzībai līdz 2% no IKP, lai pildītu NATO dalībvalsts pienākumus. 
Palielināsim iekšējās drošības iestāžu veiktspēju, veidojot vienotu izglītības un atalgojuma sistēmu, lai nodrošinātu ātru un efektīvu palīdzību iedzīvotājiem.
Uzņēmējdarbības veicināšana un sociālā taisnīguma veicināšana
Piedāvājam likvidēt uzņēmumu ienākuma nodokli (0%) reinvestētajai peļņai, vienlaikus nosakot kapitāla nodokli 20%. 
Atbalstot mazos uzņēmējus, iestājamies pret mikrouzņēmumu nodokļa likmes paaugstināšanu.
Iedzīvotāju (īpaši maznodrošināto) atbalstam piedāvājam pazemināt PVN pārtikai līdz 12%.
 Veicināsim ārvalstu investīciju ieplūšanu Latvijā ražošanas un pakalpojumu sektoros. Ierosinām pazemināt (līdz 100 000 eiro) investīciju slieksni saistībā ar uzturēšanās atļauju iegūšanu. Īstenosim valsts programmu tūrismā “Live Latvia”.
 Lauksaimniecība
Turpināsim cīņu par tiešmaksājumu palielināšanu Latvijas lauksaimniekiem. 
Neatcelsim  nodokļa atvieglojumu par saņemtajām   subsīdijām lauksaimniecībai.
Turpināsim 2015. gadā nacionālo līdzfinansējumu ES subsīdijām lauksaimniecībai. Veicināsim kooperāciju lauksaimniecībā. Stiprināsim Latvijas Zemes fondu. 
Enerģētika
Atbalstīsim pasākumus Latvijas enerģētiskajai drošībai, panākot jaunu enerģētisko savienojumu izveidi ar citām ES valstīm. Uzlabosim energoefektivitāti un energotaupību visās jomās (īpaši mājokļos). 
Transports
Atbalstīsim „Rail Baltic” projekta izpildi, iekļaujot tajā ceļa atzaru izbūvi uz Rīgas lidostu un Rīgas ostu ,savienojot ar Ventspils un Liepājas ostām. Atbalstīsim dzelzceļa elektrifikāciju.
Atbalstīsim Autoceļu fonda atjaunošanu. Izmantojot ES struktūrfondu līdzekļus, turpināsim lielo ceļu (TENT) un 1. šķiras ceļu un tranzītielu rekonstrukciju.
Veselības aprūpe
Lai mazinātu Latvijas iedzīvotāju neapmierinātību ar veselības aprūpes pakalpojumu dārdzību, ierosinām pakāpeniski samazināt pacientu tiešo maksājumu daļu par veselības aprūpi, vienlaikus palielinot valsts daļu. 
Piedāvājam pakāpeniski sākt valsts veselības apdrošināšanu Latvijā, nodalot iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) daļu veselībai. Kā pirmo iemaksu valsts veselības apdrošināšanā 2015. gadā piedāvājam 1% no IIN, atliekot plānoto  IIN likmes samazināšanu..
Jāpārorientē veselības aprūpes sistēma no dārgās ārstēšanas slimnīcā uz savlaicīgu primāro un ambulatoro līmeni.
Izglītība
Izglītības nozare Latvijā ir tā, kurā nekavējoties ir jāsāk radikālas struktūras reformas, kuru neveikšana jau ir novedusi pie situācijas pasliktināšanās izglītības kvalitātē un skolotāju materiālajā stāvoklī.
Kā pamatpieeju reformai mēs piedāvājam visos valsts finansētajos izglītības līmeņos atgriezties pie skolotāju un skolēnu skaita proporcijām, kādas tās bija 2000./2001. mācību gadā, kad vēl nebija sākusies masveida emigrācija no Latvijas.
Īstenojot šo reformu, mēs noteikti ievērosim, ka:
- jāpalielina pedagogu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs, 
- laukos jāsaglabā sākumskolas (1.–6. klase), 
- pakāpeniski jāpalielina skolēnu skaits profesionālajā izglītībā, izlīdzinot to ar skolēnu skaitu vidusskolās, 
- vidējā izglītība ir jākoncentrē reģionālā mēroga vidusskolās ar modernām prasībām atbilstošu nodrošinājumu, vidusskolu beidzot jāprot vismaz 3 valodas
Realizējot reformas, pieaugs finansējums skolotājiem, kuri turpinās strādāt, taču mēs iestāsimies arī par tālāku finansējuma palielinājumu izglītībai. 
Augstākajā izglītībā valsts līdzekļi vairāk jānovirza studiju specialitātēm, kas ir cieši saistītas ar Latvijas kopproduktu veidojošajām tautsaimniecības nozarēm. Jāveicina izglītības pakalpojumu eksports.
Jāpalielina atbalsts zinātnei un pētniecībai, vienlaikus koncentrējot finansējumu starptautiski konkurētspējīgām pētniecības iestādēm.