Partija "Vienoti Latvijai"


2014. gada 4. oktobra 12. Saeimas

Ziņas par deputātu kandidātu


Piezīme: Ziņas publicētas deputātu kandidāta sniegtajā redakcijā kandidātu saraksta iesniegšanas dienā. Par ziņu patiesumu atbild deputātu kandidāts.Edgars Zalāns

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas gads: 1967

Dzīves vieta Latvijā: Kuldīgas novads

Ģimenes stāvoklis: Precējies

Tautība: latvietis

Izglītība: augstākā


Pabeigtas šādas mācību iestādes:

Rīgas Tehniskā universitāte, 1992, Arhitekts


Darba vieta:

SIA "Lauku izaugsmes grupa", Vecākais konsultants

SIA "Zed projekts", Valdes loceklis

Kuldīgas novada dome, Padomnieks

SIA "Diānas Zalānes projektu birojs", Konsultants


Amati politiskajās partijās, reliģiskajās organizācijās, arodbiedrībās, biedrībās un nodibinājumos:

Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kamera - Padomes loceklis

Biedrība "Ausekļa iela 7" - Valdes loceklis

Biedrība "Vecā labā Kuldīga" - Valdes loceklis

Biedrība "Populares Latvija" - Valdes loceklis


Īpašumi:

1. Pēc stāvokļa vēlēšanu saraksta iesniegšanas gada 1.janvārī — kandidāta īpašumā vai valdījumā (arī sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību) esošie nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas):

Būvju īpašumi, Dzīvojamā ēka, Kuldīgas novads, Īpašumā

Būvju īpašumi, Palīgēka, Kuldīgas novads, Īpašumā

Pārējie īpašumi, Neapdzīvojamās telpas, Kuldīgas novads, Īpašumā

Zemes īpašumi, Zeme, Kuldīgas novads, Īpašumā


2. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts iznomā citām personām:

Pārējie īpašumi, Neapdzīvojamas telpas, Kuldīgas novads, Īpašumā


3. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts nomā no citām personām:

Būvju īpašumi, Vasarnīca, Jūrmala


4. Kandidātam piederošie valsts institūcijās reģistrējamie transportlīdzekļi (sauszemes, gaisa un ūdens transporta līdzekļi — to veids, izlaides un reģistrācijas gads):

-nav


5. Kandidāta parādsaistību summa, ja parādsaistību vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

13517.28 EUR


6. Kandidāta izsniegto aizdevumu summa, ja aizdevumu vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

-nav


7. Kandidāta skaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 700 euro:

8480.05 EUR

5500 USD


8. Kandidātam piederošas kapitāla daļas (akcijas, pajas), norādot kapitāla daļu skaitu un summu:

SIA "Lauku izaugsmes grupa", 996.01 EUR, 700 gab

SIA "Projekti un vadība", 14.23 EUR, 10 gab

SIA Zed Projekts, 1.42 EUR, 1 gab

AS Ventspils Nafta, 241.89 EUR, 100 gab


9.Kandidāta bezskaidrās naudas uzkrājumi un bezskaidrās naudas norēķinu karšu kontu atlikumi, ja to summa pārsniedz 700 euro (norādot katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai bezskaidrās naudas norēķinu kartes izdevēja nosaukumu):

AS Swedbank, 6869.65 EUR

AS DNB Nord Banka, 378.48 EUR


10. Kandidātam piederošie vērtspapīri sadalījumā pa to veidiem [norādot to veidu, skaitu, summu (nominālvērtībā) un juridiskās personas — vērtspapīru emitenta — nosaukumu, privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norādot tikai to skaitu]:

Ieguldījumu fondi, AS Swedbank, 755.65 EUR, 109.80 gab

Ieguldījumu fondi, AS Swedbank, 2271.41 EUR, 228.14 gab

Citi vērtspapīri, AS Swedbank, 3899.70 EUR, 3899.70 gab

Ieguldījumu fondi, AS Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesselschaft, 7483.52 EUR, 1 gab