11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija


* Lai aplūkotu kandidātu sarakstus pa vēlēšanu apgabaliem, izvēlieties saiti ar attiecīgā vēlēšanu apgabala nosaukumu!

11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija
Statistika


Kandidātu skaits: 115


Dzimums

Vīrieši:9280 %
Sievietes:2320 %

Vecums

Piezīme: Kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2014. gada 4. oktobri.

21 - 30 gadi: 76,1 %
31 - 40 gadi: 3026,1 %
41 - 50 gadi: 3631,3 %
51 - 60 gadi: 3127 %
61 - 70 gadi: 97,8 %
71 - 80 gadi: 21,7 %

Vidējais vecums: 46,4 gadi

Vecākais kandidāts: 74 gadi

Jaunākais kandidāts: 24 gadi


Izglītība

Augstākā:

9280 %

Vidējā:

2320 %

Dzīves vieta

Aizkraukles novads:

10,9 %

Alūksnes novads:

10,9 %

Ādažu novads:

21,7 %

Babītes novads:

10,9 %

Balvu novads:

21,7 %

Bauskas novads:

21,7 %

Daugavpils:

43,5 %

Daugavpils novads:

21,7 %

Dobeles novads:

10,9 %

Garkalnes novads:

10,9 %

Iecavas novads:

10,9 %

Ikšķiles novads:

10,9 %

Ilūkstes novads:

10,9 %

Jelgava:

21,7 %

Jelgavas novads:

21,7 %

Jēkabpils:

21,7 %

Jūrmala:

32,6 %

Kārsavas novads:

10,9 %

Krustpils novads:

10,9 %

Kuldīgas novads:

10,9 %

Ķeguma novads:

10,9 %

Ķekavas novads:

21,7 %

Liepāja:

97,8 %

Limbažu novads:

10,9 %

Ludzas novads:

10,9 %

Ogres novads:

21,7 %

Olaines novads:

10,9 %

Ozolnieku novads:

10,9 %

Pļaviņu novads:

10,9 %

Preiļu novads:

10,9 %

Rēzekne:

43,5 %

Rīga:

4438,3 %

Ropažu novads:

10,9 %

Rūjienas novads:

10,9 %

Salaspils novads:

10,9 %

Saldus novads:

10,9 %

Saulkrastu novads:

10,9 %

Stopiņu novads:

32,6 %

Tukuma novads:

10,9 %

Valmiera:

10,9 %

Ventspils:

32,6 %

Ventspils novads:

10,9 %

Viesītes novads:

10,9 %

Tautība

baltkrievs:

32,6 %

igaunis:

10,9 %

karēlis:

10,9 %

krievs:

2824,3 %

latvietis:

3732,2 %

lietuvietis:

21,7 %

nav norādīta:

3530,4 %

polis:

43,5 %

ukrainis:

32,6 %

vācietis:

10,9 %

Ģimenes stāvoklis

atraitnis (e) :

10,9 %

cits:

10,9 %

nav norādīts:

4135,7 %

neprecējies (-usies):

108,7 %

precējies (-usies):

6052,2 %

šķīries (-usies):

21,7 %

Nodarbošanās

bezdarbnieks:

10,9 %

cita:

10,9 %

pensionārs:

10,9 %

strādājošais:

11297,4 %11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Priekšvēlēšanu programma


Sociālais taisnīgums un valsts atbalsts ekonomikas attīstībai

Sabiedrības sašķeltība ir radījusi iespēju varas monopolam un visatļautībai.

Iepriekšējo gadu laikā labējās partijas ir samazinājušas budžeta izdevumus medicīnai, izglītībai un zinātnei, ierobežojušas valsts pakalpojumu klāstu un vienlaikus cēlušas nodokļus. Tas būtiski samazināja darbavietu skaitu valstī, veicināja dramatisku iekšzemes kopprodukta un iedzīvotāju ienākumu krišanos, kā arī padziļināja ienākumu nevienlīdzību.

Bezdarba un parādu dēļ cilvēki bija spiesti aizbraukt uz valstīm, kurās cerēja rast darbu un sociālās garantijas. Tas rada jaunu spiedienu uz budžeta ieņēmumiem un provocē jaunus taupības pasākumus un nodokļu sloga palielināšanu. 

Tā ir lejupejoša spirāle, kura nedod nekādas cerības uz labāku nākotni. Šāda politika nedrīkst turpināties.

Aizstāvot mūsdienu sociālas valsts modeli un sociālā taisnīguma principu, kā arī sekojot savai programmai (www.saskana.info), „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija izvirza divas prioritātes – valsts aktīvu līdzdalību ekonomikas attīstībā un taisnīgu nodokļu sistēmu.

Valsts līdzdalība ekonomikas attīstībā

„Saskaņa” ir vienīgā partija Latvijā, kas atbalsta Eiropas sociāldemokrātu prasību – nekavējoties izbeigt bargās taupības politiku un atsākt valsts investīcijas ekonomikā, kuras bija apcirptas valsts budžeta konsolidēšanai krīzes gados. Valdībai šajā laikā ir jākļūst par lielāko pasūtītāju un iekšējā pieprasījuma stimulētāju. 

Ražošanā, zinātnē un reģionu attīstībā jāiegulda daļa no otrā pensiju līmeņa uzkrājumiem, budžeta dotācijas un daļa no Latvijas Bankas līdzekļiem, kas vairs nav nepieciešami lata stabilitātes uzturēšanai, kā arī jāpiesaista papildu finansējums finanšu tirgos. Pārdomātas un mērķtiecīgi ieguldītas vairākus miljardus vērtas investīcijas valsts attīstībā radīs jaunas darbavietas un motivēs tirgus pieprasījumu, palielinās budžeta ieņēmumus gan īstermiņā, gan ilgtermiņā.

Šim nolūkam, izmantojot Vācijas un citu ES dalībvalstu piemēru, mēs veidosim valstij piederošu attīstības banku. Savukārt AS „Citadele banka” ir jāatstāj nacionālā kapitāla kontrolē, valsts uzņēmumiem izpērkot tās akcijas par savām dividendēm.

●	Mēs izveidosim tādus valsts atbalsta instrumentus kā Inovāciju fonds, Energoefektivitātes fonds, Zemes iegādes fonds, kā arī Demogrāfijas un reemigrācijas fonds. 

●	Mēs atjaunosim Autoceļu fondu, dodot tam arī iespēju kā atsevišķai finanšu institūcijai piesaistīt papildu līdzekļus.

●	Mēs nodrošināsim stabilu finansējumu Valsts kultūrkapitāla fondam. Investīcijas kultūrā paaugstinās valsts reputāciju un kļūs par būtisku priekšnoteikumu ekonomiskajai aktivitātei un investīciju piesaistei. 

●	Mēs ieviesīsim uzņēmumu ienākuma nodokļa nulles likmi nesadalītajai vai reinvestētajai peļņai un vienlaikus palielināsim iedzīvotāju ienākuma nodokli dividendēm, lai motivētu uzņēmējus ieguldīt ražīgā uzkrājumā, nevis patēriņā.

●	Mēs saglabāsim 9% likmi mikrouzņēmumu nodoklim. 

●	Lai veicinātu pašvaldību ieinteresētību darbavietu radīšanā, mēs novirzīsim tām arī daļu no uzņēmumu ienākuma nodokļa.

Taisnīga nodokļu sistēma	

„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija piedāvā tādu nodokļu sistēmu, kura ir balstīta uz solidaritātes un taisnīguma vērtībām un kurā atbilstoši progresivitātes principam augstākus nodokļus maksās tie, kam ir lielākas iespējas nopelnīt, bet mazāko ienākumu saņēmēji maksās zemākus nodokļus.

Mēs: 

●	noteiksim no ienākuma atkarīgu iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi;

●	samazināsim PVN likmi precēm un pakalpojumiem, kas ir svarīgi sociāli mazāk aizsargātajiem, t. sk. atsevišķām medikamentu grupām un sabiedriskajam transportam;

●	līdz 5% samazināsim PVN pārtikai (izņemot neveselīgo pārtiku);

●	atcelsim krīzes laikā paaugstināto PVN apkurei;

●	noteiksim ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu atkarībā no ienākumu lieluma;

●	konsekventi celsim minimālās algas līmeni;

●	noteiksim deklarētās dzīvesvietas minimālo dzīvojamo platību, kuru neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli, un celsim nekustamā īpašuma nodokli dārgiem īpašumiem;

●	ieviesīsim nodokli par luksusa precēm; 

●	celsim mantojuma nodokli lielajiem mantojumiem.

Tas viss uzlabos trūcīgo iedzīvotāju stāvokli, kā arī palielinās valsts fiskālos ieņēmumus. 

„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija ir vienīgais politiskais spēks Latvijā, kurai ir piedāvājums un pietiekams sabiedrības atbalsts šādu reformu veikšanai un pārmaiņu vadīšanai.