"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija


2014. gada 4. oktobra 12. Saeimas

Ziņas par deputātu kandidātu


Piezīme: Ziņas publicētas deputātu kandidāta sniegtajā redakcijā kandidātu saraksta iesniegšanas dienā. Par ziņu patiesumu atbild deputātu kandidāts.



Valērijs Agešins

Dati ir izņemti no publiskās interneta vides!