"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija


2014. gada 4. oktobra 12. Saeimas

Ziņas par deputātu kandidātu


Piezīme: Ziņas publicētas deputātu kandidāta sniegtajā redakcijā kandidātu saraksta iesniegšanas dienā. Par ziņu patiesumu atbild deputātu kandidāts.Jūlija Stepaņenko

Dzimums: sieviete

Dzimšanas gads: 1977

Dzīves vieta Latvijā: Rīga

Ģimenes stāvoklis: precējusies

Izglītība: augstākā


Pabeigtas šādas mācību iestādes:

Latvijas Universitāte, 2001, tiesību zinātnes

Rīgas Centra humanitārā ģimnāzija, 1996, vidējā izglītība


Darba vieta:

Individuāli praktizējoša zvērināta advokāte, Zvērināta advokāte

SIA "WAVE MEDIA", valdes locekle


Īpašumi:

1. Pēc stāvokļa vēlēšanu saraksta iesniegšanas gada 1.janvārī — kandidāta īpašumā vai valdījumā (arī sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību) esošie nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas):

Būvju īpašumi, Ēka, Rīga, Īpašumā

Dzīvokļa īpašumi, , Rīga, Īpašumā


2. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts iznomā citām personām:

Būvju īpašumi, Ēka, Rīga, Īpašumā

Dzīvokļa īpašumi, , Rīga, Īpašumā


3. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts nomā no citām personām:

Dzīvokļa īpašumi, , Rīga


4. Kandidātam piederošie valsts institūcijās reģistrējamie transportlīdzekļi (sauszemes, gaisa un ūdens transporta līdzekļi — to veids, izlaides un reģistrācijas gads):

Vieglā automašīna, Hyundai, 2008, 2008

Vieglā automašīna, BMW, 2007, 2010


5. Kandidāta parādsaistību summa, ja parādsaistību vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

144979.37 EUR


6. Kandidāta izsniegto aizdevumu summa, ja aizdevumu vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

246714.42 EUR


7. Kandidāta skaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 700 euro:

5000.00 EUR


8. Kandidātam piederošas kapitāla daļas (akcijas, pajas), norādot kapitāla daļu skaitu un summu:

SIA "WAVE MEDIA", 853.73 EUR, 600 gab


9.Kandidāta bezskaidrās naudas uzkrājumi un bezskaidrās naudas norēķinu karšu kontu atlikumi, ja to summa pārsniedz 700 euro (norādot katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai bezskaidrās naudas norēķinu kartes izdevēja nosaukumu):

AS "SWEDBANK", 1197.52 EUR


10. Kandidātam piederošie vērtspapīri sadalījumā pa to veidiem [norādot to veidu, skaitu, summu (nominālvērtībā) un juridiskās personas — vērtspapīru emitenta — nosaukumu, privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norādot tikai to skaitu]:

-nav