Latvijas Reģionu Apvienība


2014. gada 4. oktobra 12. Saeimas

Ziņas par deputātu kandidātu


Piezīme: Ziņas publicētas deputātu kandidāta sniegtajā redakcijā kandidātu saraksta iesniegšanas dienā. Par ziņu patiesumu atbild deputātu kandidāts.Mārtiņš Šics

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas gads: 1950

Dzīves vieta Latvijā: Rīga

Tautība: latvietis

Izglītība: augstākā


Pabeigtas šādas mācību iestādes:

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 2007, Profesionālais maģistra grāds personāla vadībā

Rīgas medicīnas institūts, 1997, ārsta kvalifikācija

Rīgas 2. medicīnas skola, 1969, feldšera kvalifikācija


Darba vieta:

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Direktora vietnieks katastrofu medicīnas jautājumos, Katastrofu medicīnas centra vadītājs

Rīgas 1. Medicīnas koledža, Valsts atestācijas komisijas pr-js


Amati politiskajās partijās, reliģiskajās organizācijās, arodbiedrībās, biedrībās un nodibinājumos:

Latvijas dzīvības glābšnas asociācija - viceprezidents

Partija Latvijas reģionu alianse - biedrs

Rotari klubs Rīdzene - biedrs


Īpašumi:

1. Pēc stāvokļa vēlēšanu saraksta iesniegšanas gada 1.janvārī — kandidāta īpašumā vai valdījumā (arī sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību) esošie nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas):

Zemes īpašumi, , Madona, Īpašumā

Zemes īpašumi, , Krimulda, Īpašumā

Dzīvokļa īpašumi, , Rīga, Kopīpašumā

Dzīvokļa īpašumi, , Rīga, Īpašumā

Zemes īpašumi, , Krimulda, Īpašumā


2. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts iznomā citām personām:

-nav


3. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts nomā no citām personām:

-nav


4. Kandidātam piederošie valsts institūcijās reģistrējamie transportlīdzekļi (sauszemes, gaisa un ūdens transporta līdzekļi — to veids, izlaides un reģistrācijas gads):

-nav


5. Kandidāta parādsaistību summa, ja parādsaistību vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

83820.91 EUR


6. Kandidāta izsniegto aizdevumu summa, ja aizdevumu vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

-nav


7. Kandidāta skaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 700 euro:

-nav


8. Kandidātam piederošas kapitāla daļas (akcijas, pajas), norādot kapitāla daļu skaitu un summu:

-nav


9.Kandidāta bezskaidrās naudas uzkrājumi un bezskaidrās naudas norēķinu karšu kontu atlikumi, ja to summa pārsniedz 700 euro (norādot katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai bezskaidrās naudas norēķinu kartes izdevēja nosaukumu):

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, 9958.61 EUR

GRAZER WEHSELSEITIGE Versicherung AG, 4250 EUR


10. Kandidātam piederošie vērtspapīri sadalījumā pa to veidiem [norādot to veidu, skaitu, summu (nominālvērtībā) un juridiskās personas — vērtspapīru emitenta — nosaukumu, privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norādot tikai to skaitu]:

-nav