8. Latvijas Reģionu Apvienība


* Lai aplūkotu kandidātu sarakstus pa vēlēšanu apgabaliem, izvēlieties saiti ar attiecīgā vēlēšanu apgabala nosaukumu!

8. Latvijas Reģionu Apvienība
Statistika


Kandidātu skaits: 115


Dzimums

Vīrieši:7565,2 %
Sievietes:4034,8 %

Vecums

Piezīme: Kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2014. gada 4. oktobri.

21 - 30 gadi: 65,2 %
31 - 40 gadi: 1815,7 %
41 - 50 gadi: 3429,6 %
51 - 60 gadi: 3530,4 %
61 - 70 gadi: 1613,9 %
71 - 80 gadi: 65,2 %

Vidējais vecums: 49,9 gadi

Vecākais kandidāts: 75 gadi

Jaunākais kandidāts: 22 gadi


Izglītība

Augstākā:

10490,4 %

Vidējā:

119,6 %

Dzīves vieta

Alūksnes novads:

21,7 %

Amatas novads:

21,7 %

Ādažu novads:

10,9 %

Babītes novads:

21,7 %

Baldones novads:

10,9 %

Baltinavas novads:

10,9 %

Bauskas novads:

21,7 %

Brocēnu novads:

10,9 %

Carnikavas novads:

10,9 %

Dagdas novads:

10,9 %

Daugavpils:

43,5 %

Engures novads:

10,9 %

Garkalnes novads:

10,9 %

Gulbenes novads:

10,9 %

Ikšķiles novads:

10,9 %

Inčukalna novads:

10,9 %

Jelgava:

21,7 %

Jelgavas novads:

10,9 %

Jūrmala:

32,6 %

Kandavas novads:

21,7 %

Kārsavas novads:

10,9 %

Ķekavas novads:

43,5 %

Lielvārdes novads:

10,9 %

Liepāja:

21,7 %

Limbažu novads:

21,7 %

Mārupes novads:

21,7 %

Ogres novads:

21,7 %

Ozolnieku novads:

32,6 %

Pļaviņu novads:

10,9 %

Preiļu novads:

10,9 %

Rēzekne:

32,6 %

Rēzeknes novads:

43,5 %

Rīga:

3530,4 %

Rucavas novads:

10,9 %

Rūjienas novads:

10,9 %

Salacgrīvas novads:

10,9 %

Saldus novads:

43,5 %

Siguldas novads:

21,7 %

Skrīveru novads:

10,9 %

Skrundas novads:

10,9 %

Talsu novads:

10,9 %

Tukuma novads:

10,9 %

Valmiera:

21,7 %

Vārkavas novads:

10,9 %

Vecpiebalgas novads:

21,7 %

Vecumnieku novads:

10,9 %

Ventspils:

21,7 %

Ventspils novads:

21,7 %

Tautība

krievs:

10,9 %

latvietis:

10187,8 %

lietuvietis:

10,9 %

nav norādīta:

119,6 %

polis:

10,9 %

Ģimenes stāvoklis

atraitnis (e) :

21,7 %

nav norādīts:

5547,8 %

neprecējies (-usies):

43,5 %

precējies (-usies):

5346,1 %

šķīries (-usies):

10,9 %

Nodarbošanās

bezdarbnieks:

10,9 %

cita:

21,7 %

pensionārs:

10,9 %

strādājošais:

11196,5 %8. Latvijas Reģionu Apvienība

Priekšvēlēšanu programma


Latvijas Reģionu apvienība (LRA) ir centriska politiska organizācija ar plašu pārstāvniecību visā Latvijā, ko izveidojušas partijas Reģionu alianse un Vidzemes partija – politiskie spēki, kas veiksmīgi pieteikuši sevi 2013. gada pašvaldību vēlēšanās. Redzot mūsu nopietnos nolūkus Latvijas valsts attīstībai un izaugsmei, apvienībai ir pievienojušās un turpina pievienoties politiskās organizācijas ar līdzīgām idejām un pārliecību, tādejādi mazinot politisko sadrumstalotību Latvijā. Mēs nākam no visiem Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem – Vidzemes, Latgales, Kurzemes, Zemgales un galvaspilsētas Rīgas.
LRA piedalās Saeimas vēlēšanās, iestājoties par visu Latvijas iedzīvotāju labklājību. Mēs esam saime, kas kopā grib celt. Mūsu vidū ir izglītoti speciālisti, kas izprot valstij un sabiedrībai nozīmīgus procesus, ir vistuvāk iedzīvotājiem un bauda sabiedrības uzticību, – mēs esam iedzīvotājiem ikdienā redzami un sastopami un līdz ar to vislabāk zinām cilvēku patiesās ikdienas problēmas, rūpes un vajadzības. Mūsu solījumu patiesumu pierāda mūsu darbi.
LRA piedāvājums Latvijas tautai :
Pamatvērtības – cilvēka cieņa ir neaizskarama, tā ir jārespektē un jāsargā. Ģimene – laulība starp vīrieti un sievieti – ir valsts prioritāte un pamatvērtība. Stipra nacionālā identitāte un lepnums par piederību Latvijai. Kristīgās vērtības ir veselīgas sabiedrības un atbildīgas politikas pamats. 
Nacionālā politika – tautas vēlēts Prezidents, tiešās velēšanās ievelēti pašvaldību vadītāji. Ikvienam Latvijas tautsaimniecībā strādājošajam ir jāspēj sevi pienācīgi nodrošināt, cilvēka cienīga dzīve pensijas vecuma cilvēkiem.
Ārpolitika – Latvijas valsts neatkarība un drošība, kā arī valsts ekonomiskās intereses – ciešā saskaņā ar principiem, ar kuriem Latvija ir iestājusies ES un NATO. 
LRA prioritātes, par kurām iestāsimies, strādājot 12. Saeimā:
1.	Latvijas reģionu sabalansēta attīstība:
Taisnīgums un vienlīdzīgas iespējas visiem Latvijas reģioniem – gan Eiropas Savienības finanšu līdzekļu, gan valsts investīciju sadalē. Visiem cilvēkiem ir vienlīdzīgas tiesības, neatkarīgi no tā, kurā novadā viņi dzīvo.
Normatīvisma mazināšana, deleģējot novadu attīstības jautājumus pašvaldībām.
2.	Izglītība:
Mazo lauku skolu saglabāšana, nodrošinot izglītību vismaz līdz 4. klasei ieskaitot, pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.
Skolu telpas vakaros – kā sabiedriskās dzīves un pieaugušo izglītības centri. 
Darba vidē apgūta profesionālā izglītība, kas veicina labāku reģionālo resursu attīstību un sagatavo jaunos cilvēkus pilnvērtīgai dzīvei Latvijā.
Atbalsts mūžizglītības programmām, kas paver iespējas sabiedrības locekļiem izglītoties visas dzīves garumā, paaugstinot savu kvalifikāciju atbilstoši Latvijas darba tirgus prasībām.
Profesionālā un augstākā izglītība – tāda, kas sagatavo jaunos cilvēkus pilnvērtīgai dzīvei.
3.	Veselības aprūpe:
Noteikts valsts apmaksāts veselības aprūpes minimums ikvienam iedzīvotājam.
Ģimenes ārsta pieejamība primārās veselības aprūpes nodrošināšanai, tieši tajā brīdī, kad cilvēkam tas ir nepieciešams.
Rindu mazināšana plānveida veselības aprūpei, tajā skaitā sakārtojot rindu plānošanas sistēmu.
4.	Tautsaimniecība:
Uzticēšanās un atbalsts cilvēkiem, kuri nodarbina sevi, savu ģimeni un dod darbu citiem.
Ekonomiskais patriotisms ir mūsu vadmotīvs – atbalsts uzņēmumiem, kas rada darba vietas un nodarbinās Latvijas iedzīvotājus.
Samazināta PVN likme veselīgai pārtikai; mikrouzņēmumu nodoklis – nemainīgs 9% apmērā, ikgadējā transporta līdzekļa nodeva – transporta līdzekļa vadītājs maksā par laiku, kad reāli lieto transportlīdzekli.
Valsts un reģionālās nozīmes ceļu infrastruktūras sakārtošana – ceļu fonda atjaunošana.
Atbalsts bezdarbniekam pielāgots darbaspēka pieprasījumam reģionā un mūžizglītības iespējas.
Attīstīta krājaizdevumu sabiedrību sistēma Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu konkurētspējas veicināšanai.
5.	Enerģētiskās atkarības būtiska mazināšana:
Energoresursu piegādes avotu dažādošana.
Latvijā pieejamo energoresursu aktīvāka izmantošana.
6.	Latvijas austrumu reģionu kā ES ārējās robežas stiprināšana:
Iedzīvotāju noturēšana un atgriešana – Latvijas novadi bez iedzīvotājiem un tukša pierobeža – tā ir zaudēta valsts.
Valsts austrumu robežas stiprināšanai piesaistīts ES finansējums.
7.	Aizsardzība, drošība:
Valsts aizsardzības spēju stiprināšana visā Latvijas teritorijā un bruņoto spēku modernizācija – 2% no IKP valsts aizsardzībai. Zemessardzes stiprināšana visā Latvijā.