Jaunā konservatīvā partija


2014. gada 4. oktobra 12. Saeimas

Ziņas par deputātu kandidātu


Piezīme: Ziņas publicētas deputātu kandidāta sniegtajā redakcijā kandidātu saraksta iesniegšanas dienā. Par ziņu patiesumu atbild deputātu kandidāts.Gundars Ābols

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas gads: 1964

Dzīves vieta Latvijā: Siguldas novads

Izglītība: augstākā


Pabeigtas šādas mācību iestādes:

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 1987, Profesionālā maģistra grāds, veterinārārsts

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, 2013, Profesionālā maģistra grāds, militārā vadība un drošība


Darba vieta:

"Latvijas dzelzceļš" VAS, Ārējo sakaru direkcijas direktores vietnieks NATO sadarbības jautājumos

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, Valsts sekretāra padomnieks NATO tranzīta jautājumos


Amati politiskajās partijās, reliģiskajās organizācijās, arodbiedrībās, biedrībās un nodibinājumos:

Jaunā konservatīvā partija - Valdes loceklis


Īpašumi:

1. Pēc stāvokļa vēlēšanu saraksta iesniegšanas gada 1.janvārī — kandidāta īpašumā vai valdījumā (arī sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību) esošie nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas):

Zemes īpašumi, Zeme apbūvei, Garkalnes novads, Īpašumā

Būvju īpašumi, Dzīvojamā māja, Siguldas novads, Īpašumā

Dzīvokļa īpašumi, Dzīvoklis, Talsu novads, Īpašumā

Dzīvokļa īpašumi, Dzīvoklis, Siguldas novads, Īpašumā

Dzīvokļa īpašumi, Dzīvoklis, Rīga, Īpašumā


2. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts iznomā citām personām:

Dzīvokļa īpašumi, Dzīvoklis, Siguldas novads, Īpašumā


3. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts nomā no citām personām:

-nav


4. Kandidātam piederošie valsts institūcijās reģistrējamie transportlīdzekļi (sauszemes, gaisa un ūdens transporta līdzekļi — to veids, izlaides un reģistrācijas gads):

Vieglā automašīna, Lancia, 2002, 2002

Traktors, T-40 AK, 1991, 1991

Vieglā automašīna, Honda, 2007, 2007


5. Kandidāta parādsaistību summa, ja parādsaistību vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

88005.21 EUR

73625.81 EUR


6. Kandidāta izsniegto aizdevumu summa, ja aizdevumu vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

-nav


7. Kandidāta skaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 700 euro:

-nav


8. Kandidātam piederošas kapitāla daļas (akcijas, pajas), norādot kapitāla daļu skaitu un summu:

"Kārļi" SIA, 678.71 EUR, 477 gab


9.Kandidāta bezskaidrās naudas uzkrājumi un bezskaidrās naudas norēķinu karšu kontu atlikumi, ja to summa pārsniedz 700 euro (norādot katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai bezskaidrās naudas norēķinu kartes izdevēja nosaukumu):

Nordea Bank AB Latvijas filiāle, 1850.06 EUR


10. Kandidātam piederošie vērtspapīri sadalījumā pa to veidiem [norādot to veidu, skaitu, summu (nominālvērtībā) un juridiskās personas — vērtspapīru emitenta — nosaukumu, privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norādot tikai to skaitu]:

-nav