9. Jaunā konservatīvā partija


* Lai aplūkotu kandidātu sarakstus pa vēlēšanu apgabaliem, izvēlieties saiti ar attiecīgā vēlēšanu apgabala nosaukumu!

9. Jaunā konservatīvā partija
Statistika


Kandidātu skaits: 97


Dzimums

Vīrieši:6668 %
Sievietes:3132 %

Vecums

Piezīme: Kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2014. gada 4. oktobri.

21 - 30 gadi: 1818,6 %
31 - 40 gadi: 1616,5 %
41 - 50 gadi: 3536,1 %
51 - 60 gadi: 1818,6 %
61 - 70 gadi: 99,3 %
71 - 80 gadi: 11 %

Vidējais vecums: 43,9 gadi

Vecākais kandidāts: 72 gadi

Jaunākais kandidāts: 21 gads


Ārvalstu pilsonības valsts

Vācija: 11 %

Izglītība

Augstākā:

7880,4 %

Vidējā:

1919,6 %

Dzīves vieta

Bauskas novads:

11 %

Carnikavas novads:

11 %

Cēsu novads:

22,1 %

Dundagas novads:

11 %

Engures novads:

33,1 %

Garkalnes novads:

11 %

Ikšķiles novads:

11 %

Inčukalna novads:

11 %

Jaunpiebalgas novads:

22,1 %

Jelgavas novads:

11 %

Jūrmala:

44,1 %

Kandavas novads:

33,1 %

Kocēnu novads:

11 %

Krimuldas novads:

11 %

Krustpils novads:

11 %

Kuldīgas novads:

11 %

Ķeguma novads:

22,1 %

Ķekavas novads:

55,2 %

Lielvārdes novads:

11 %

Liepāja:

22,1 %

Limbažu novads:

11 %

Līvānu novads:

11 %

Mazsalacas novads:

11 %

Mārupes novads:

33,1 %

Ogres novads:

11 %

Olaines novads:

22,1 %

Preiļu novads:

11 %

Rīga:

3637,1 %

Ropažu novads:

22,1 %

Salaspils novads:

11 %

Saulkrastu novads:

11 %

Siguldas novads:

11 %

Skrīveru novads:

11 %

Talsu novads:

44,1 %

Tukuma novads:

55,2 %

Valmiera:

11 %

Tautība

nav norādīta:

97100 %

Ģimenes stāvoklis

nav norādīts:

97100 %

Nodarbošanās

bezdarbnieks:

22,1 %

cita:

33,1 %

pašnodarbināta persona:

44,1 %

pensionārs:

11 %

strādājošais:

8587,6 %

students:

22,1 %9. Jaunā konservatīvā partija

Priekšvēlēšanu programma


Jaunās konservatīvās partijas (JKP) pamatvērtības ir 18. novembra Latvijas Republika, latviski runājoša nācija, demokrātija un tiesiskums, tradicionālā ģimene, labklājības valsts, Latvijas ģeopolitiskā piederība Rietumiem un godīgums. 
JKP rindās nav izbijušo politisko „zvaigžņu”, bet daudz uzņēmīgu cilvēku un valsts pārvaldē un pašvaldībās strādājošu kompetentu profesionāļu, tāpēc mēs droši varam teikt, ka JKP ir gan zināšanas, gan prasme pārvaldīt valsti. 
Mēs esam tie, kas redz jēgu darīt! Mēs uzskatām, ka ir tikai normāli darīt visu, lai cilvēki Latvijā dzīvotu labi un saskaņā ar pareizu lietu kārtību! Būdami konservatīvie, uzskatām, ka tieši normālība ir norma!
JKP, nonākot pie varas, gādās, lai valsts pārvalde strādātu efektīvi un atbildīgi, un darīs šādus darbus:
• Atbrīvos valsts budžetu no nelietderīgiem tēriņiem;
• Vairos tiesu sistēmas efektivitāti - stiprinās tiesu priekšsēdētāju un virsprokuroru lomu un atbildību, paaugstinās tiesnešu kvalifikāciju, veicinās tiesnešu specializāciju, sakārtos tādus ārpustiesas strīdu izskatīšanas veidus kā šķīrējtiesas un mediācija;
• Ieviesīs iedarbīgus  antireiderisma pasākumus, maksātnespējas administratoru statusa un uzraudzības sistēmu;
• Iedzīvinās šķīrējtiesu uzraudzības koncepciju, veicinot komersantu uzticēšanos to darbībai;
• Sekmēs patriotisko audzināšanu, latvisku kultūrvidi un rūpēsies par Jaunsardzes attīstību un finansējuma nodrošināšanu tai, par valsts finansēta patriotisko organizāciju tīkla uzturēšanu;
• Nodrošinās to, lai valsts finansētajās mācību iestādēs no bērnudārza līdz vidusskolai mācību valoda ir valsts valoda;
• Izglītības sistēmā nodrošinās darba devēju, nevis tikai darba ņēmēju gatavošanu;
• Stiprinās nacionālo kultūru profesionālā un pašdarbības līmenī novados;
• Pieņemot jebkuru normatīvo aktu, pārliecināsies, lai ieguvēji no tā ir mazie un ģimenes uzņēmumi;
• Sekmēs mikrouzņēmumu attīstību, meklēs iespējas, kā atvieglot uzņēmējdarbības uzsākšanas procesu, stiprinās sabiedrības ar ierobežotu atbildību institūciju;
• Ieviesīs regresīvo neapliekamo minimumu, fiskālo ieguvumu novirzīs neapliekamā minimuma palielināšanai; 
• Iesaldēs pievienotās vērtības nodokļa likmi, veicinās iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas apmēra samazināšanu atkarībā no valsts budžeta;
• Veicinās mazāk turīgās sabiedrības daļas iespējas iegādāties pārtiku, ceļot neapliekamo minimumu;
• Ieviesīs vienoto nekustamā īpašuma nodokļa likmi (vienotu likmi zemei un būvēm), lai labotu netaisnību starp blakus esošiem miljonāru un vēsturisko īpašnieku īpašumiem;
• Mainīs VID attieksmi pret klientiem, stiprinās iestādē strādājošo izpratni par tās nozīmi tautsaimniecībā;
• Nepieļaus to, ka uzņēmumi, kas tiek uzskatīti par godīgiem nodokļu parādniekiem un cenšas atmaksāt krīzes laikā uzkrātos nodokļu parādus, apzināti tiek novesti līdz maksātnespējai;
• Veiks izmaiņas Administratīvā procesa likumā, kas šobrīd nosaka to, ka pat pārsūdzēšanas gadījumā VID izdota administratīvā akta izpilde netiek apturēta;
• Ieviesīs nodokļu regulējumu, kas paredz atbrīvot nodokļu maksātājus no pienākuma avansēt valsti;
• Pārtrauks to, ka uzturēšanās atļauja tiek izsniegta tad, ja persona par noteiktu summu iegādājas nekustamo īpašumu;
• Veicinās ģimenes, bioloģisko un ekotūrisma saimniecību īpatsvara palielināšanos un atbalsta sniegšanu lauku reģionos;
• Veicinās alternatīvās enerģētikas risinājumus atbilstoši tautsaimniecības attīstības interesēm, mazinot valsts atkarību no enerģijas importa;
• Nepieļaus tādu veselības reformu, kas paredz valsts veselības regulāro aprūpi padarīt nepieejamu ievērojamai iedzīvotāju daļai;
• Saistībā ar Ukrainas notikumiem nodrošinās aizsardzības politiku, kas būs atbilstoša Latvijas apdraudējumam 21. gadsimtā un reāli izpildāma, un attīstīs militāro sadarbību starp Baltijas valstīm, panākot pastāvīgu NATO spēku klātbūtni Baltijā;
• Saistībā ar NATO plāniem noteiks konkrētus uzdevumus Zemessardzei, stiprinot tās lomu Latvijā;
• Ieviesīs no profesionālā dienesta atvaļināto karavīru un virsnieku rezerves spēku sistēmu;
• Sāks palielināt atalgojumu karavīriem, policistiem, ugunsdzēsējiem, robežsargiem, zemessargiem un penitenciāro iestāžu darbiniekiem;
• Pārskatīs karavīru, policistu, ugunsdzēsēju, robežsargu, zemessargu un penitenciāro iestāžu darbinieku, viņu laulāto un bērnu sociālās garantijas.