Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"


2014. gada 4. oktobra 12. Saeimas

Ziņas par deputātu kandidātu


Piezīme: Ziņas publicētas deputātu kandidāta sniegtajā redakcijā kandidātu saraksta iesniegšanas dienā. Par ziņu patiesumu atbild deputātu kandidāts.Nauris Puntulis

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas gads: 1961

Dzīves vieta Latvijā: Rīga

Ģimenes stāvoklis: precējies

Tautība: latvietis

Izglītība: augstākā


Pabeigtas šādas mācību iestādes:

Latvijas Mūzikas akadēmija, 1994, maģistra grāds

Rīgas Kultūras darbinieku tehnikums, 1976, kultūras darba speciālists


Darba vieta:

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, ministra padomnieks

Rīgas Dome, deputāts

Latvijas Nacionālā opera, solists


Īpašumi:

1. Pēc stāvokļa vēlēšanu saraksta iesniegšanas gada 1.janvārī — kandidāta īpašumā vai valdījumā (arī sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību) esošie nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas):

Zemes īpašumi, , Roja, Īpašumā

Būvju īpašumi, , Roja, Īpašumā

Zemes īpašumi, , Carnikavas pagasts, Īpašumā

Būvju īpašumi, , Carnikavas pagasts, Īpašumā

Būvju īpašumi, , Talsu novads, Īpašumā

Pārējie īpašumi, Mežs, Ogres novads, Kopīpašumā

Dzīvokļa īpašumi, Mākslinieku darbnīca, Rīga, Īpašumā


2. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts iznomā citām personām:

Zemes īpašumi, , Ogres novads, Kopīpašumā


3. Nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts nomā no citām personām:

-nav


4. Kandidātam piederošie valsts institūcijās reģistrējamie transportlīdzekļi (sauszemes, gaisa un ūdens transporta līdzekļi — to veids, izlaides un reģistrācijas gads):

Vieglā automašīna, Nissan Oashqai, 2007, 2007

Motorlaiva, Kazanka, 1965, 1992


5. Kandidāta parādsaistību summa, ja parādsaistību vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

-nav


6. Kandidāta izsniegto aizdevumu summa, ja aizdevumu vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas:

45000.00 EUR


7. Kandidāta skaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 700 euro:

-nav


8. Kandidātam piederošas kapitāla daļas (akcijas, pajas), norādot kapitāla daļu skaitu un summu:

-nav


9.Kandidāta bezskaidrās naudas uzkrājumi un bezskaidrās naudas norēķinu karšu kontu atlikumi, ja to summa pārsniedz 700 euro (norādot katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai bezskaidrās naudas norēķinu kartes izdevēja nosaukumu):

AS Swedbank, 35000.00 EUR


10. Kandidātam piederošie vērtspapīri sadalījumā pa to veidiem [norādot to veidu, skaitu, summu (nominālvērtībā) un juridiskās personas — vērtspapīru emitenta — nosaukumu, privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norādot tikai to skaitu]:

-nav