10. "Latvijas Krievu savienība"


* Lai aplūkotu kandidātu sarakstus pa vēlēšanu apgabaliem, izvēlieties saiti ar attiecīgā vēlēšanu apgabala nosaukumu!

10. "Latvijas Krievu savienība"
Statistika


Kandidātu skaits: 74


Dzimums

Vīrieši:4763,5 %
Sievietes:2736,5 %

Vecums

Piezīme: Kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2014. gada 4. oktobri.

21 - 30 gadi: 1216,2 %
31 - 40 gadi: 912,2 %
41 - 50 gadi: 1317,6 %
51 - 60 gadi: 2432,4 %
61 - 70 gadi: 1216,2 %
71 - 80 gadi: 45,4 %

Vidējais vecums: 49,0 gadi

Vecākais kandidāts: 79 gadi

Jaunākais kandidāts: 24 gadi


Izglītība

Augstākā:

5168,9 %

Vidējā:

2331,1 %

Dzīves vieta

Aizkraukles novads:

68,1 %

Babītes novads:

11,4 %

Daugavpils:

912,2 %

Daugavpils novads:

11,4 %

Jelgava:

34,1 %

Jēkabpils:

11,4 %

Jūrmala:

11,4 %

Krustpils novads:

11,4 %

Ķeguma novads:

11,4 %

Ķekavas novads:

11,4 %

Liepāja:

56,8 %

Līvānu novads:

11,4 %

Mārupes novads:

11,4 %

Olaines novads:

34,1 %

Rēzekne:

34,1 %

Rīga:

3344,6 %

Salaspils novads:

22,7 %

Viļānu novads:

11,4 %

Tautība

ebrejs:

34,1 %

krievs:

2939,2 %

latvietis:

11,4 %

nav norādīta:

4054,1 %

polis:

11,4 %

Ģimenes stāvoklis

nav norādīts:

4966,2 %

neprecējies (-usies):

11,4 %

precējies (-usies):

2331,1 %

šķīries (-usies):

11,4 %

Nodarbošanās

bezdarbnieks:

1013,5 %

pensionārs:

1317,6 %

strādājošais:

5067,6 %

students:

11,4 %10. "Latvijas Krievu savienība"

Priekšvēlēšanu programma


Mūsu partija aizstāv Latvijas krievu iedzīvotāju intereses. Uzdevums 12. Saeimas vēlēšanās – nodrošināt Latvijas krievu kopienas pārstāvību parlamentā. Mēs stiprinām pilsonisko sabiedrību, paplašinot bāzi esošas etniskās demokrātijas pārveidošanai par patiesu tautvaldību. Mēs panāksim šos mērķus, savienojot aktivitātes Saeimā un tiešas darbības masu akcijas. 

Mēs nemainām savus principus pret dalību varas struktūrās, bet esam atklāti dialogam ar visām partijām, ar kurām ir iespējams sadarboties mums svarīgajos jautājumos: no cilvēktiesībām un krievu iedzīvotāju vajadzībām līdz ekonomikai un cīņai pret korupciju.  

Latvijas Krievu savienība iestājas par visu cilvēku līdztiesību neatkarīgi no viņu izcelsmes un dzimtās valodas. Nepieciešams izslēgt no likumiem aizliegumus nepilsoņiem strādāt noteiktās profesijās un nepamatotas prasības valsts valodas prasmes jomā. Jāīsteno mazākumtautību pārstāvības valsts un publiskajās struktūrās palielināšanas programma. 

 Mūsu mērķis ir panākt oficiālās valodas statusu krievu valodai. Mēs iestājamies par krievu valodas lietošanu iedzīvotāju saskarsmē ar valsts un pašvaldību iestādēm, sniedzot informāciju iedzīvotājiem, izglītības un patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Jānodrošina  apstākļi izglītības sistēmas krievu valodā attīstībai – no bērnudārziem līdz augstskolām. 
 
Latvijas Krievu savienības stratēģiskais mērķis ir pilsonība visiem nepilsoņiem. Šā mērķa sasniegšanai mēs atbalstām visus starpsoļus. Nepieciešama valsts palīdzība latviešu valodas apguvē; ir jāsamazina prasību, kas tiek izvirzītas naturalizējamām personām, līmenis; pakāpeniski jāatbrīvo nepilsoņu kategorijas, pirmām kārtām, pusmūža vecuma personas no eksāmeniem.  
 
Mēs uzstājamies pret jebkurām neonacisma izpausmēm un Otrā pasaules kara rezultātu revīzijas. Antihitleriskās koalīcijas veterāniem ir jāsaņem oficiālais statuss un atvieglojumi. 

Mēs iestājamies par ģimenes tās tradicionālajā izpratnē aizstāvību. Tas nozīmē arī bērnu aizstāvību no vulgāras seksuālās propagandas, kas tiek īstenota, aizbildinoties ar bērnu seksuālo izglītošanu, un par ģimeņu aizsardzību no pārmērīgas valsts iejaukšanās vecāku un bērnu savstarpējās attiecībās.     

 Mūsu īpašā vērība tiek piešķirta mazā un vidējā biznesa vajadzībām. Mēs iestājamies par ražošanas kooperācijas atbalstu, lai nodrošinātu vietējo ražotāju produkcijas noietu, un par sociālo uzņēmējdarbību, tai skaitā tirdzniecības sfērā.   

Latvijas Krievu savienība iestājas par to, lai tiktu nodrošināta infrastruktūras projektu sasaiste ar ražošanas attīstību attiecīgajās teritorijās. Nepieciešams sniegt valsts atbalstu uzņēmējiem, kuri nodrošina jauniešu un ilgstošo bezdarbnieku darbiekārtošanu. 
 
Valsts uzņēmumu vadība ir jāattīra no politisko partiju ielikteņiem. Tiem ierēdņiem, kas pieķerti korupcijā, uz mūžu ir jāatņem tiesības strādāt valsts pārvaldē. LKS iestājas par prasību, kas tiek izvirzītas tiesnešiem un prokuroriem, paaugstināšanu, lai nodrošinātu tiesisku kārtību un taisnīgu tiesu, kā arī efektīvu cīņu pret korupciju. 
 
Latvijas Krievu savienība iestājas par pakāpenisku nodokļu pazemināšanu darbaspēkam. Nepieciešams pieņemt valsts atbalsta plānu investoriem atkarībā no radīto darba vietu skaita, un no tā, cik lielā mērā šī ražošana ir inovatīva. 
 
Latvijas Krievu savienība iestājas par nodokļu atvieglojumiem uzņēmumiem, kas rada darba vietas Latgalē.   

Mēs esam pret pensijas vecuma un minimāla darba stāža pensijas saņemšanai paaugstināšanu, kā arī mākslīgu pensijas kapitāla samazināšanu. Mēs esam par cilvēka pienācīgu minimālo pensiju līmeni, par pensiju pilnvērtīgu indeksāciju un par pensiju, kas nepārsniedz 400 eiro, atbrīvošanu no nodokļiem. Ir jāatjauno taisnīgums attiecībā uz nepilsoņu un kaitīgo darbu veicēju pensijām. 

Valsts atbalstam ģimenēm ar bērniem būtu jānodrošina dzimstības pieaugums tādā līmenī, kas ir pietiekams demogrāfiskās katastrofas pārvarēšanai. Mēs iestājamies par medicīnas finansēšanas paaugstināšanu līdz 5 procentiem no IKP četru gadu laikā.  

 Tiesības uz mājokli ir jānostiprina Satversmē. Mēs iestājamies par to, lai likumdošanas kārtā tiktu ierobežota peļņas norma un administratīvie izdevumi komunālo pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmumiem, kas apkalpo dzīvojamo fondu. Nepieciešams atrisināt taisnīgas kompensācijas problēmu denacionalizēto dzīvokļu iedzīvotājiem 

LKS deputāti Saeimā, sadarbojoties ar partijas pārstāvi Eiropas Parlamentā, strādās, lai atjaunotu savstarpēji izdevīgas Eiropas Savienības un Krievijas attiecības.