13. No sirds Latvijai


* Lai aplūkotu kandidātu sarakstus pa vēlēšanu apgabaliem, izvēlieties saiti ar attiecīgā vēlēšanu apgabala nosaukumu!

13. No sirds Latvijai
Statistika


Kandidātu skaits: 105


Dzimums

Vīrieši:6259 %
Sievietes:4341 %

Vecums

Piezīme: Kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2014. gada 4. oktobri.

21 - 30 gadi: 109,5 %
31 - 40 gadi: 1716,2 %
41 - 50 gadi: 3533,3 %
51 - 60 gadi: 3432,4 %
61 - 70 gadi: 76,7 %
71 - 80 gadi: 21,9 %

Vidējais vecums: 47,0 gadi

Vecākais kandidāts: 73 gadi

Jaunākais kandidāts: 22 gadi


Izglītība

Augstākā:

9893,3 %

Vidējā:

76,7 %

Dzīves vieta

Alsungas novads:

11 %

Ādažu novads:

21,9 %

Babītes novads:

21,9 %

Balvu novads:

11 %

Cēsu novads:

11 %

Dagdas novads:

11 %

Daugavpils:

76,7 %

Grobiņas novads:

21,9 %

Gulbenes novads:

11 %

Ikšķiles novads:

21,9 %

Jelgava:

32,9 %

Jelgavas novads:

21,9 %

Jēkabpils:

21,9 %

Jūrmala:

32,9 %

Krāslavas novads:

11 %

Ķekavas novads:

11 %

Liepāja:

21,9 %

Limbažu novads:

11 %

Ludzas novads:

11 %

Madonas novads:

11 %

Mērsraga novads:

11 %

Ogres novads:

43,8 %

Olaines novads:

11 %

Rēzekne:

11 %

Riebiņu novads:

11 %

Rīga:

4845,7 %

Salaspils novads:

21,9 %

Skrundas novads:

11 %

Smiltenes novads:

11 %

Stopiņu novads:

11 %

Tukuma novads:

11 %

Valmiera:

11 %

Varakļānu novads:

21,9 %

Ventspils novads:

21,9 %

Zilupes novads:

11 %

Tautība

krievs:

43,8 %

latvietis:

8278,1 %

nav norādīta:

1312,4 %

polis:

43,8 %

ukrainis:

21,9 %

Ģimenes stāvoklis

atraitnis (e) :

43,8 %

nav norādīts:

3634,3 %

neprecējies (-usies):

54,8 %

precējies (-usies):

5451,4 %

šķīries (-usies):

65,7 %

Nodarbošanās

bezdarbnieks:

21,9 %

cita:

65,7 %

pašnodarbināta persona:

11 %

pensionārs:

21,9 %

strādājošais:

9489,5 %13. No sirds Latvijai

Priekšvēlēšanu programma


Partijas „No sirds Latvijai” mērķis: Latvija – droša, neatkarīga, demokrātiska un vienota labklājības valsts.

Latvijas pastāvēšanas pamats un nākotnes attīstības priekšnosacījums esam mēs paši – visi valsts iedzīvotāji. Tāpēc Inguna Sudraba ir apvienojusi zinošus, godīgus un apņēmīgus cilvēkus, kuri kā gādīgi un rūpīgi saimnieki ir gatavi vadīt Latviju, izskaust korupciju un politiķu alkatību un radīt apstākļus, kuros Latvija kļūs par valsti, ar kuru lepojamies. 
	
Lai sasniegtu šo mērķi, ir vajadzīgas pārmaiņas. Saeimā un valdībā mēs, rīkojoties sociāli atbildīgi, īstenosim šādus uzdevumus:

Atjaunot ticību valstij - 
radīsim godīgu un efektīvu politisko sistēmu un valsts pārvaldi, kura vada valsti tās iedzīvotāju interesēs. 

  • Ietekme. Palielināsim iedzīvotāju ietekmi, izveidojot tautas vēlēta Valsts prezidenta institūtu, nodrošinot plašākas tautas nobalsošanas iespējas un sociālo dialogu.
  • Atbildība. Nodrošināsim politiķu un ierēdņu personisko atbildību par pieņemtajiem lēmumiem, tostarp par valsts līdzekļu nelietderīgu izmantošanu. Vēlēšanās paredzēsim balsot arī par personu, ne tikai par partiju sarakstu. 
  • Kārtība. Nodrošināsim efektīvu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, nosakot katras iestādes mērķus un sasniedzamos rezultatīvos rādītājus, ieviešot atklātību valsts iestāžu finansēšanā.
  • Kompetence. Izvirzīsim vadošajos amatos politikā un valsts pārvaldē profesionālākos un godīgākos kandidātus. 
  • Taisnīgums. Celsim tiesu varas amatpersonu profesionalitāti, nodrošinot taisnīgu un savlaicīgu lēmumu pieņemšanu.

Panākt izaugsmi – 
ar valsts aktīvu līdzdalību izveidosim uz zināšanām balstītu ekonomiku, nosakot valstij vēlamās un iespējamās attīstības nozares un radot Nacionālo inovāciju sistēmu:

  • Kvalificēts darbaspēks. Nodrošināsim jauniešu mērķtiecīgu sagatavošanu tautsaimniecībai būtiskajās eksaktajās, dabas un inženierzinātņu specialitātēs. Celsim pedagoga profesijas statusu sabiedrībā, nodrošinot atbilstošu atalgojumu, vienlaicīgi prasot profesionālo atbildību.
  • Tiesiskais ietvars. Izstrādāsim inovāciju politiku, panākot nepieciešamo finanšu resursu mērķtiecīgu izmantošanu. Izstrādāsim un ievērosim ilgtermiņa nodokļu politiku. Veidosim uz klientu orientētu servisu godīgiem nodokļu maksātājiem, vienlaikus cīnoties ar ēnu ekonomikas cēloņiem.
  • Zinātne un ražošana. Izveidosim inovāciju atbalsta infrastruktūru. Stiprināsim profesionālās izglītības iestāžu un reģionālo augstskolu sadarbību vienotas un daudzfunkcionālas infrastruktūras izveidei kvalificētu speciālistu sagatavošanai. Īstenosim viedu dabas resursu izmantošanu.
  • Sociālais līdzsvars. Veicināsim reģionu izaugsmi, īpaši atbalstot mazo un vidējo uzņēmējdarbību, kas nodrošina teritorijas apdzīvotību, nodarbinātību un tradicionālās lauku vides saglabāšanu. 

Attīstīties droši – 
nacionālā drošība ir gan garantēta valsts neatkarība, konstitucionālā iekārta un teritoriālā integritāte, gan arī sabiedrības labklājība un stabilitāte.

  • Ģimene. Atbalstīsim ģimenes ar bērniem. Izstrādāsim Ģimenes likumu un sabalansēsim sociālo un finanšu atbalstu līdz bērna pilngadībai, tai skaitā nosakot lielākus atvieglojumus par apgādājamajiem, nodrošināt sākumskolas pieejamību tuvu dzīves vietai.
  • Sociālās nevienlīdzības mazināšana. Paaugstināsim neapliekamo minimumu līdz minimālās algas apmēram, kā arī būtiski pazemināsim PVN likmi veselīgai pārtikai, tādējādi mazinot nodokļu slogu.
  • Vecumdienas. Padarīsim pensiju sistēmu saprotamu, godīgu un jēgpilnu. Vecuma pensiju aprēķinā nodrošināsim pozitīvu pensiju kapitāla indeksu. Veicināsim senioru pieredzes un talantu izmantošanu un nodošanu jaunajai paaudzei.
  • Veselība. Nodrošināsim savlaicīgu ārstniecības pakalpojumu un medikamentu pieejamību, sakārtojot un padarot caurskatāmu veselības nozares finansējumu. Īstenosim principu - veselība visās politikās. 
  • Kultūra. Attīstīsim patriotismu un valstiskās identitātes apziņu uz Latvijas kultūras mantojuma pamata. Radīsim labvēlīgu vidi kultūras un mākslas jaunrades izaugsmei un ilgtspējai. 
  • Enerģētika. Paaugstināsim Latvijas enerģētisko neatkarību, atbalstot ekonomiski pamatotu atjaunojamo energoresursu izmantošanu un energoefektivitātes uzlabošanu.
  • Drošība. Nostiprināsim Zemessardzi un iekšlietu sistēmas dienestu materiālo un cilvēkresursu nodrošinājumu. Pildīsim Latvijas kā NATO dalībvalsts uzņemtās saistības, nodrošināsim efektīvu līdzekļu izmantošanu aizsardzības jomā 2% apjomā no IKP. 

Rīkosimies taisnīgi, atbildīgi un drosmīgi, kopā ieviesīsim pārmaiņas, veidojot labāku dzīvi ikvienam!