2. "SUVERENITĀTE"


* Lai aplūkotu kandidātu sarakstus pa vēlēšanu apgabaliem, izvēlieties saiti ar attiecīgā vēlēšanu apgabala nosaukumu!

2. "SUVERENITĀTE"
Statistika


Kandidātu skaits: 43


Dzimums

Vīrieši:3274,4 %
Sievietes:1125,6 %

Vecums

Piezīme: Kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2014. gada 4. oktobri.

21 - 30 gadi: 1023,3 %
31 - 40 gadi: 818,6 %
41 - 50 gadi: 1432,6 %
51 - 60 gadi: 511,6 %
61 - 70 gadi: 511,6 %
71 - 80 gadi: 12,3 %

Vidējais vecums: 42,5 gadi

Vecākais kandidāts: 76 gadi

Jaunākais kandidāts: 21 gads


Izglītība

Augstākā:

2353,5 %

Vidējā:

2046,5 %

Dzīves vieta

Balvu novads:

24,7 %

Brocēnu novads:

12,3 %

Garkalnes novads:

37 %

Kārsavas novads:

12,3 %

Krimuldas novads:

12,3 %

Liepāja:

12,3 %

Līvānu novads:

12,3 %

Mārupes novads:

24,7 %

Rīga:

2865,1 %

Rojas novads:

12,3 %

Ropažu novads:

12,3 %

Salaspils novads:

12,3 %

Tautība

krievs:

49,3 %

latvietis:

2967,4 %

nav norādīta:

716,3 %

polis:

12,3 %

ukrainis:

24,7 %

Ģimenes stāvoklis

atraitnis (e) :

12,3 %

nav norādīts:

818,6 %

neprecējies (-usies):

1227,9 %

precējies (-usies):

2046,5 %

šķīries (-usies):

24,7 %

Nodarbošanās

bezdarbnieks:

12,3 %

cita:

24,7 %

mājsaimniece:

12,3 %

pašnodarbināta persona:

716,3 %

pensionārs:

37 %

strādājošais:

2967,4 %2. "SUVERENITĀTE"

Priekšvēlēšanu programma


Ekonomika
Vietējā tirgus aizsardzība. Vietējās ražošanas attīstība prioritāri no vietējām izejvielām. Valsts lomas palielināšana ekonomikā. Valsts nodarbojas ar uzņēmējdarbību un veido darbavietas. Valsts enerģētiskā neatkarība. Jaunu enerģijas iegūšanas veidu ieviešana. Ostas, dzelzceļš u.c. stratēģiski objekti pieder valstij. Uzņēmējdarbību veicinoša nodokļu politika, progresīvais nodoklis, vispārēja nodokļu politikas pārskatīšana. Valsts regulēta cenu politika komunālajiem u.c. pakalpojumiem. Bezmaksas sabiedriskais transports. Noteikt Latvijas uzņēmumu prioritāti, izvērtējot konkursu rezultātus. 

Banku sistēma
Nacionālās valūtas (lata) atjaunošana. Valsts Bankas statusa maiņa. Tautas bankas izveide. Privātu un ārzemju banku darbības ierobežošana un kontrole. Valsts uzņēmumu, pašvaldību, slimnīcu, skolu, pensiju u.c. banku konti nedrīkst atrasties privātās un ārzemju bankās. Latvijas zelts atrodas Latvijā. Banku līdzatbildība kredītu izsniegšanas gadījumā – ja aizņēmējs atgriež kredīta devējam ķīlas vai līzinga objektu, tad viņa kredītsaistības un soda sankcijas tiek dzēstas. Kredīta ņēmēja maksātnespējas gadījumā kredīta ņēmējs nedrīkst palikt bez mājokļa.

Valsts pārvalde
Vēlēšanu likuma maiņa. Procentu barjeras atcelšana. Partijas deputātam mainot partejisko piederību tiek zaudēts deputāta mandāts. CVK ievēl, kontrolē un atceļ Latvijas pilsoņi. Tautas nobalsošanai var nodot pilnīgi visus likumus un starptautiskus līgumus. Valsts pārvaldē strādājošie nes pilnu individuālu atbildību par savu darbu. Ierēdņus bez profesionālas izglītības nomainīt uz profesionāļiem, kuriem tāda ir. Ieviest valsts kontroli pār ierēdņu ienākumiem. Pārskatīt bijušo ierēdņu privilēģijas un izmaksas. 

Valsts drošība 
Čekas maisu atvēršana. Valsts aizsardzību nodrošina Latvijas armija un Latvijas pilsoņi. Valsts dalība militārajās aktivitātēs, kurām ir okupējošs raksturs, ir pieļaujama tikai ar tautas vairākuma akceptu. 

Ārlietas
Pārskatīt Latvijas atrašanās lietderību ES. Latvijai neizdevīgu starptautisku līgumu atcelšana.

Izglītība 
Nodrošināt Latvijas iedzīvotājiem jebkura līmeņa bezmaksas izglītības pieejamību un pielāgot izglītības programmas attīstīto valstu augstākajam līmenim. 

Lauksaimniecība 
Zeme un meži pieder tikai valstij un Latvijas pilsoņiem. Veselībai nelabvēlīgas pārtikas ražošanas un izplatīšanas ierobežošana. 

Likumdošana
Likvidēt šķīrējtiesas. Vienkāršot tiesvedības kārtību ekonomiskajos jautājumos, izveidojot paātrinātu valsts arbitrāžas tiesu Izveidot neatkarīgu kontroles orgānu, jebkura ranga tiesu darbības uzraudzīšanai. Tiesu izpildītāju darbības ierobežošana. 

Sociālie jautājumi
Paaugstināt minimālo algu, pensijas, invaliditātes u.c. pabalstus vismaz līdz iztikas minimumam. Daudzbērnu ģimenēm nepieciešamības gadījumā piedāvāt sociālo mājokli ārpus rindas.

Medicīna 
Visiem pieejami bezmaksas minimālie medicīnas pakalpojumi. Valsts kontrole pār medikamentu cenām, medikamentu ražošanu, iepirkšanu un realizēšanu. 

Ģimene 
Valsts aizsargā tradicionālu ģimeni. Bāriņtiesu un sociālo darbinieku pilnvaru ierobežošana. LGBT (lesbiešu, geju, biseksuāļu, transvestītu) publisku aktivitāšu ierobežošana.